„Социалната роля на обществената библиотека“ бе темата на работната среща за библиотекари от област Стара Загора провела се на 29 ноември 2023 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

На нея присъстваха повече от 70 читалищи библиотекари. На събитието присъстваха и представители от Областен информационен център, РЗИ - Стара Загора, както и представител от Община Стара Загора.

Срещата стартира с видео обръщение към участниците от доц. д-р Дончо Донев, Бургаски свободен университет.

Даниела Кънева и Надежда Живкова, ОИЦ – Стара Загора, говориха по темата „Областен информационен център Стара Загора - надежден партньор на образователни, информационни, социални и културни институти.“

Презентация „Добри практики за информационна и социална подкрепа на местното население с приоритет здравословния начин на живот ” беше представена от гл. експерт Галина Димитрова и гл. експерт Искра Динева РЗИ  – Стара Загора.

На тема „Социалната роля на обществената библиотека“ презентира Емил Гиргинов, методист при РБ „Захарий Княжески” – Стара Загора. По същата тема говори и Людмила Борисова, сдружение Център за независим живот – София.

Конкретни действащи практики представиха Росица Зланкова, НЧ с. Шейново, общ. Казанлък - „Социални дейности от библиотеката при НЧ „Освобождение – 1884“ с. Шейново и Галя Славова, НЧ с. Дълбоки, общ. Стара Загора - доклад „… и отворихме нова врата за библиотечни дейности!“.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“