Тренигово обучение за консултанти по библиотерапия бе проведено от 22 до 24 януари 2024 г. в библиотеката при НЧ „Димитър Данаилов – 2013“ – Чирпан. Обучител: д-р Минчо Николов – Фондация „Институт за съвременна психология”. В него участваха 12 библиотекари от общините Чирпан, Братя Даскалови и Николаево.

Курсът бе ориентиран към запознаване с техниките на библиотерапията. Целта бе да се формират умения, чрез които библиотекарите биха могли да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения, както и да се осъществи трайно партньорско взаимодействие между представителите на различните видове библиотеки в региона.

То е част от планираните дейности на РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора за професионално подпомагане и обучение на представители на библиотеки в област Стара Загора с финансиране от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата в изпълнение на чл. 61, т. 2 от Закона за обществените библиотеки и чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

Преди и след времето за обучение по библиотерапия на участниците бе предоставена възможност за консултации на професионална библиотечна тематика с представител на отдел "Методичен" при регионалната библиотека в Стара Загора.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“