Тридневно обучение  „MARC формати и схеми с метаданни” към ЦПОБ на ББИА се проведе от 5 до 7 март 2024 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески.  Лектор доц. Милена Миланова от СУ „Св. Климент Охридски“. В него участваха 12 библиотечни специалисти, работещи със специализиран библиотечен софтуер: 10 от регионалната библиотека  и 2 от библиотека „Родина“. Обучаемите придобиха нови знания за MARC форматите; за изграждане и развитие на семантичните мрежи за представяне на съдържанието на документите в структурирана форма; за метаданните като формализирани схеми за представяне на различни типове текстови или нетекстови обекти, на дигитални или недигитални ресурси. Получиха и сертификати за завършили успешно обучението на тема „MARC формати и схеми с метаданни”

Обучението е по проект за регионални дейности през 2024 г. на РБ „Захарий Княжески“.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“