Изложба „Конекция 2” – живопис, графика, скулптура, плакат, фотография.
Автори: Перица Георгиев, Иво Пецов, Мариян Дзин, Ице Огненовски, Йовица Миленов, Зоран Мише, Горан Тричковски, Павел Целкоски, Слободан Милошески, Иван Стоименов, Адриана Йованоска, Марияна Иванова, Яна Луловска – група художници от концепцията „Конекция“, родом от Република Македония – Скопие, Струмица, Битоля, Виница, Прилеп, Охрид и Делчево, за място на своето образование или работа, избират София и България. 
Откриване с участието на Иван Калошев – интерпретация на стихове.
Организатор: Културно-информационен център на Република Македония в София.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“