На 28, 29 и 30 май 2018 г. в обучителния център на Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, се проведе обучение на 14 библиотечни специалисти от Старозагорска област на тема „Изготвяне на презентации и презентационни умения” с обучител Манол Манолов. Библиотекарите усвоиха знания и умения: защо се правят презентации, поставяне на цели на презентацията, ефективна комуникация – привличане и задържане на внимание, стрес и сценична треска – подготовка за презентацията, техники за презентиране. Обучаемите работиха индивидуално и по групи. Изготвяха лични индивидуални планове за подобряване на вече изготвени от тях по зададена тема презентации, дискутираха и даваха идеи за подобряване на същите. Акцентира се върху работа с MS PowerPoint Обучението се финансира от Фондация „Глобални библиотеки-България” в изпълнение на Дейност 1 „Развитие на мрежата и обучителните центрове” по Договор № РД-11-00-338 от 20.12.2017г. между Фондация „Глобални библиотеки-България” и Министерство на културата. Предоставеното финансиране от страна на Фондацията има за цел да подкрепи дейности на обучителните центрове за постигане устойчивост в две посоки – системни обучения за библиотечни специалисти, съобразно техните нужди, от една страна и от друга за развитието им като центрове за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“