Уважаема г-жо Груева,
 
От мое име – и от името на моя приятел и издател, поета Румен Леонидов – 
желая да ви изкажа сърдечни благодарности за отзивчивостта на вашата
прекрасна библиотека и лично на вас при представянето на книгата ми
„История на БКП 1919 – 1989“ на 3 октомври 2018 г.
Предайте моля благодарностите ни и на г-жа Маринова, както и на всички
ваши служители и служителки.
Библиотеката ви е гордост за Стара Загора и съм сигурен, че вашите съграждани я
оценяват подобавно.
Желая ви нови успехи и лично щастие.
 
Ваш,
Никола Алтънков

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“