Регионалната библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора спечели проект „Дивата природа около нас: опознай и защити” в конкурса за малки проекти „Библиотеката – център на местната общност” – сесия първа, договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки – България”.
Партньори на библиотеката за изпълнение на проектните дейности са: Библиотека „Родина”, Сдруженията с нестопанска цел „Зелени Балкани – Стара Загора” и „Пътуващите книги на Стара Загора”.

Проектът на регионалната библиотека има за цел да повиши знанията на младите хора на Стара Загора за дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.
Много често хората в градовете и селата, в които живеят, не знаят, че около тях има една малка вселена от дива природа, която успешно и трайно се е адаптирала за живот в съседство с човека. И всички тези диви животинки са първи помощници в борбата ни с вредителите – насекоми, гризачи. Най-вече заради неинформираността си, при сблъсъците на човека с дивите му съседи, той подхожда с изненада, страх, а често и с агресия. Ето защо проектът цели да информира ученици, учители, родители и възможно най-голям още брой хора за ползите от съвместното ни съжителство с нашите диви приятели.

Продължителността на проекта е от октомври 2016 г. до април 2017 г. Всеки един от седемте месеца на изпълнение на проектните дейности ще бъде под „шапката“ на природозащитен проблем и/или защитен вид животно. При посещението си в Спасителния център на Зелени Балкани учениците ще се запознаят в детайли с темата на месеца, например местообитанието на вида, как да му помогнем да оцелее и с какво той е полезен на хората. В последствие всички по-нататъшни дейности до края на месеца ще бъдат обвързани с наученото и видяното – прожекции на филми, читални и работилници за изработване на демонстрационни модели. Младите хора ще предадат своите емоции и впечатления от месечните тематични занимания, като ги опишат в електронен блог. Ще придобият специфични умения за писане на текстови материали на екологична тема и онагледяване с изображения. В рамките на проекта ще бъдат отбелязани важни природозащитни дати: Нощ на прилепите; 2 февруари – ден на влажните зони; 1 април – ден на птиците, 22 април – ден на Земята.

Размерът на безвъзмездното финансиране е 4000 лева.

В рамките на конкурсната процедура за малки проекти „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ бяха подадени 58 проектни предложения. Одобрени за финансиране са 29 проекта.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“