В Стара Загора приключи изпълнението на проект „Дивата природа около нас: опознай и защити“. През седемте месеца за реализация на проекта Регионална библиотека „Захарий Княжески“, в партньорство с библиотека „Родина“, СНЦ „Зелени Балкани”, СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“ повишаваха знанията на малки и големи за дивата природа с фокус богатото животинско разнообразие на заобикалящата ни градска среда и ползата от съвместното ни съществуване.

Ученици и учители гостуваха в Спасителния център за диви животни на сдружение „Зелени Балкани“. Съприкосновението с представители на защитени видове, с трайни увреждания, получени от живота им в урбанизирана среда, предизвика любопитството и интереса към темата. Совата Лулу пък беше на гости в Детския отдел на Регионалната библиотека.
Отбелязани бяха важни природозащитни дати. Децата научиха, че в много държави се организира Нощ на прилепите. Прилепите съществуват повече от 55 милиона години. Те са наши желани съседи. Една средно голяма колония от 300 индивида може да изяде приблизително 20 000 комара, бръмбари, пеперуди и други насекоми само за една нощ! 2 февруари е Денят на влажните зони. Това са реките, езерата, язовирите, моретата и блатата около нас. Те са дом на стотици диви животни и източник на вода и препитание за всички нас. 1 април е Денят на птиците. Те са една от най-застрашените от човешката дейност група животни, а в същото време са едни от най-полезните животни за нас, хората. 22 април е Денят на Земята. Тогава празнуваме деня на нашия единствен дом и си напомняме, че трябва да го пазим и обичаме през всички останали дни на годината.
Всеки един от месеците, в които проектът бъде реализиран, бе под „шапката“ на защитен вид животно. Обикновените мишелови са едни от най-често срещаните грабливи птици у нас. Лятото те обитават горите, а зимата живеят в равнините, където ги виждаме често накацали край пътя по дървета и стълбовете на електропреносната мрежа. Обикновените мишелови са много полезни за хората, защото се хранят основно с мишки и с това помагат в борбата с вредителите в селското стопанство. Белите щъркели мигрират на юг, защото тук нямат с какво да се хранят през зимата. Тяхната храна се състои предимно от насекоми (щурци, скакалци, бръмбари), влечуги (гущери, дребни смоци), както и мишевидни гризачи. Понякога, макар и много рядко, бели щъркели остават да зимуват в България, основно в районите на водоеми – реки, езера, язовири, където все още могат да си намират храна. Забулените сови са чест обитател на градовете и селата, в които живеем. Те се хранят с мишки и мишевидни гризачи и са полезни за нас, хората. Могат да имат малки повече от един път в годината, нещо, с което не могат да се „похвалят“ много от дивите птици у нас. Често тези птици обитават тавански помещения на къщи и други жилищни сгради и са невидими, но желани наши съседи. Белошипите ветрушки са соколчета, които се хранят предимно с насекоми. Те са помощници на човека в борбата с вредителите в селското стопанство. Заради често използваните в последните години отрови белошипите ветрушки са почти изчезнали като гнездящ вид от природата на България. Царският орел е един от най-редките орли у нас. В природата ни се срещат не повече от 30 двойки от тази величествена птица. Последните убежище на тази величествена птица за Странджа и Сакар. Царският орел е наричан от хората още „кръстат“, заради белите петна на гърба му, образуващи кръст. Хората го наричат още „повелителят на бурите“ и според народните вярвания – зададе ли се буря, царските орли се вдигат високо в небето, за да се борят с облаците.
Работилничките „Совите такива, каквито са“, „Белите щъркели – предвестници на пролетта“, работилничката „Прилепчето Дарко на гости в детската читалня на „Пътуващите книги на Стара Загора” и други подобни бяха организирани за изработване на рисунки, макети, маски и др. в партньорските организации. Над 100 рисунки и макети на различни природни теми бяха изложени в специално определени за целта места с цел популяризиране на проекта сред учители, родители и посетителите на библиотеките и приобщаване на децата и младежите към дивата природа и нейните нужди.
Повече информация и снимков материал от дейностите можете да намерите на блога на проекта: www.green.libsz.org.
Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” – сесия първа, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.
Дейностите по проекта са част от инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация „Направи зелен@ твоята библиотека“.

nosht na pticite   

 rabotilnichka 

 sovata Lulu v detski otdel

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“