През 2017 година Фондация „Глобални библиотеки – България“ финансира дейности по организиране на обучения за библиотечни специалисти от област Стара Загора в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в размер на 1998.90 лв. Обученията се организират в изпълнение на договор на Фондация „Глобални библиотеки – България” с Министерство на културата за развитие капацитета на обучителните центрове в библиотеките.
За обучители бяха поканени утвърдени експерти – психолога Минчо Николов и IT специалиста Емануил Узунов. Изготвени бяха подробни програми на обученията. 
В периода 10 – 26 април 2017 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ бяха проведени 2 обучения на теми: Изграждане на умения за застъпничество, лобиране и връзки с местната власт и общност (10 – 12 април) и ИКТ за библиотекари без професионален опит (24 – 26 април). 
Обучени бяха 22 библиотекари, съобразно техните нужди, от 18 обществени библиотеки, от 17 населени места от региона.

 

Седмица на програмирането 2020

CodeWeek.EU logo

iv1

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески