Партньорска мрежа за цифрови умения

За да се трансферира успешно в България иновативния образователен модел от Латвия, в рамките на проекта „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изграждат местни партньорства в трите области Пловдив, Смолян и Стара Загора. Те се обединят около обществените бибилотеки.
Във връзка с формирането на партньорствата, на 18 юли 2018 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се проведе еднодневно обучение, което имаше за цел да повиши капацитета на заинтересованите страни за иницииране, разработване и изпълнение на социални иновации, насочени към придобиване на дигитални умения от заетите в МСП.
В обучениeта взеха участие представители на местните власти, центрове за професионално обучение, неправителствени организации, браншови организации, висши учебни заведения, библиотеки и др.
Обучението завърши с подписване на Меморандум за сътрудничество на заинтересованите страни в област Стара Загора.
Всички граждани и организации, които споделят целите на проекта за създаване на повече и по-гъвкави възможности за развитие на дигиталните умения в МСП, могат да се присъединят към Многостранния меморандум за сътрудничество.
Копие от Меморандума е на разположение на заинтересованите организации в регионалните библиотеки в Пловдив, Стара Загора и Смолян, и при запитване на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Текстът на меморандума и презентациите от обученията са достъпни на сайта на проекта http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme.
С Меморандума Фондация „Глобални библиотеки – България“ се ангажира да разработва и да предоставя възможност за ползване на учебни програми и ресурси, и онлайн обучителна платформа за развитие на дигитални умения на МСП, както и да координира работата на партньорската мрежа.
Предстои и изработването на наръчник по социални иновации, който ще бъде достъпен на сайта на проекта.
Успешното изпълнение на целите на проекта „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ ще допринесе за:
  • повишаване на цифровите знания и умения на заетите в МСП;
  • развитие на креативността и иновациите;
  • увеличаване на производителността на труда;
  • осигуряване на устойчива заетост;
  • развитие на МСП и повишаване на икономическия растеж.

Проектът „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучение

Обучение

Обучение

 

 

Обмяна на опит в Латвия

В рамките на проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ Кремена Иванова и Радостина Кацарова представляваха Регионална библиотека „Захарий Княжески” в петдневна обучителна програма за обмяна на опит и добри практики в Латвия и посетиха LIKTA (Асоциация за информационни и комуникационни технологии в Рига), партньор по проекта. На срещите в Латвийската столица присъстваха и представители на ФГББ, на МСП и на библиотеките от Пловдив и Смолян.
Програмата  на пътуването включваше  обмяна  на опит и добри практики в разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновационните подходи в две основни направления:
1) изграждане и развитие на съвременни и ефективни образователни модели за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП;
2) изграждане и развитие на широки партньорски мрежи на национално и регионално ниво за социални иновации в сферата на учене през целия живот за заети лица, с фокус върху придобиването на дигитални умения.
Д-р Мара Якобсон – вицепрезидент на LIKTA, запозна българите с целите, дейностите и постигнатите основни резултати на реализирания от асоциацията успешен проект „Цифрови умения за малки и средни предприятия в Латвия“. Осъществена бе практическа демонстрация на онлайн обучителната платформа, разработена и използвана в рамките на латвийския проект, с нейните четири модула: дигитален (цифров) маркетинг, услуги в облак за МСП, защита и поверителност на данните, безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.
Експертите от LIKTA представиха начина на създаване и развитие на национални и местни партньорства за изпълнение и популяризиране на своя образователен модел. Българските колеги се срещнаха с 15 латвийски експерти, част от които изследователи и обучители по дигитални компетенции, а останалите представители на латвийската библиотечна общност.
По време на посещението си българите успяха да се запознаят и с дейностите на Националната библиотека в Рига за развитие на медийната грамотност у деца и възрастни.

 Получаване на сертификати по проект

Успешно приключили програмата за обмяна на опит в Рига,
участниците получиха сертификати за обучители по дигитални компетенции
в рамките на проекта.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme

Начало на Проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“

На 12 януари 2018 г. в София се проведе пресконференция, на която беше представен Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ), в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (LIKTA).
Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в градовете Пловдив, Смолян и Стара Загора и се очаква да приключи до края на м. октомври 2018 г. Финансира се по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на общата стойност 168 393.58 лв. от които 159 973.89 лв. от ЕСФ и 8 419.69 лв. национално съфинансиране.
Повсеместното навлизане на информационните технологии във всички сфери на човешката дейност изисква придобиване на цифрови знания и умения от гражданите. И това е особено важно за работещите в производството, тъй като един от стълбовете на Четвъртата технологична революция, която започна, е цифровата икономика. Според прогнозата на ЕК през 2020 г. 90% от работните места в ЕС ще изискват от работещите цифрови знания и умения, а според индекса на готовност за цифрова икономика (DESI), България е в края на класацията за ЕС.
За да създадем условия за повишаване на възможностите за устойчива заетост и подобряване на качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия стартираме този проект, с който чрез трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия и тяхното осъвременяване искаме да развием иновативен образователен модел, предоставян чрез обществените и читалищни библиотеки за ползване от всички, които желаят да повишат своите знания и умения в областта на информационните технологии. Пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП чрез съчетаване срещи лице в лице и използване на съвременни онлайн технологии.
Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите, мобилните разплащания, основни познания за цифровия маркетинг, за ползване на облачни услуги, за начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции, както и създаване на мрежа за сътрудничество.
Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, с над 980 обществени библиотеки страна и сред членовете на съюза „Произведено в България“ и всички заинтересовани.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme

logo EU SEFlogo digital skills SMEslogo BG center“ width=

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.15 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.15 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески