На 12 януари 2018 г. в София се проведе пресконференция, на която беше представен Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, изпълняван от Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ), в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии (LIKTA).
Проектът се изпълнява в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в градовете Пловдив, Смолян и Стара Загора и се очаква да приключи до края на м. октомври 2018 г. Финансира се по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е на общата стойност 168 393.58 лв. от които 159 973.89 лв. от ЕСФ и 8 419.69 лв. национално съфинансиране.
Повсеместното навлизане на информационните технологии във всички сфери на човешката дейност изисква придобиване на цифрови знания и умения от гражданите. И това е особено важно за работещите в производството, тъй като един от стълбовете на Четвъртата технологична революция, която започна, е цифровата икономика. Според прогнозата на ЕК през 2020 г. 90% от работните места в ЕС ще изискват от работещите цифрови знания и умения, а според индекса на готовност за цифрова икономика (DESI), България е в края на класацията за ЕС.
За да създадем условия за повишаване на възможностите за устойчива заетост и подобряване на качеството на работната сила в българските малки и средни предприятия стартираме този проект, с който чрез трансфер на социални иновации и добри практики от Латвия и тяхното осъвременяване искаме да развием иновативен образователен модел, предоставян чрез обществените и читалищни библиотеки за ползване от всички, които желаят да повишат своите знания и умения в областта на информационните технологии. Пилотно ще бъдат обучени 30 представители на МСП чрез съчетаване срещи лице в лице и използване на съвременни онлайн технологии.
Учебната програма ще представи перспективите за развитие на производството и бизнеса в началото на Четвъртата индустриална революция, и свързаните с това промени в управленските и информационните системи с въвеждането на системи и устройства с изкуствен интелект, блокчейн технологиите и криптовалутите, мобилните разплащания, основни познания за цифровия маркетинг, за ползване на облачни услуги, за начините за защита на данните и осъществяване на безопасни онлайн транзакции, както и създаване на мрежа за сътрудничество.
Постигнатите резултати ще бъдат разпространени в мрежата на ФГББ, с над 980 обществени библиотеки страна и сред членовете на съюза „Произведено в България“ и всички заинтересовани.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme

logo EU SEFlogo digital skills SMEslogo BG center“ width=

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“