В рамките на проект „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ Кремена Иванова и Радостина Кацарова представляваха Регионална библиотека „Захарий Княжески” в петдневна обучителна програма за обмяна на опит и добри практики в Латвия и посетиха LIKTA (Асоциация за информационни и комуникационни технологии в Рига), партньор по проекта. На срещите в Латвийската столица присъстваха и представители на ФГББ, на МСП и на библиотеките от Пловдив и Смолян.
Програмата  на пътуването включваше  обмяна  на опит и добри практики в разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновационните подходи в две основни направления:
1) изграждане и развитие на съвременни и ефективни образователни модели за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП;
2) изграждане и развитие на широки партньорски мрежи на национално и регионално ниво за социални иновации в сферата на учене през целия живот за заети лица, с фокус върху придобиването на дигитални умения.
Д-р Мара Якобсон – вицепрезидент на LIKTA, запозна българите с целите, дейностите и постигнатите основни резултати на реализирания от асоциацията успешен проект „Цифрови умения за малки и средни предприятия в Латвия“. Осъществена бе практическа демонстрация на онлайн обучителната платформа, разработена и използвана в рамките на латвийския проект, с нейните четири модула: дигитален (цифров) маркетинг, услуги в облак за МСП, защита и поверителност на данните, безопасни онлайн транзакции и сътрудничество.
Експертите от LIKTA представиха начина на създаване и развитие на национални и местни партньорства за изпълнение и популяризиране на своя образователен модел. Българските колеги се срещнаха с 15 латвийски експерти, част от които изследователи и обучители по дигитални компетенции, а останалите представители на латвийската библиотечна общност.
По време на посещението си българите успяха да се запознаят и с дейностите на Националната библиотека в Рига за развитие на медийната грамотност у деца и възрастни.

 Получаване на сертификати по проект

Успешно приключили програмата за обмяна на опит в Рига,
участниците получиха сертификати за обучители по дигитални компетенции
в рамките на проекта.

Повече информация можете да получите на сайта на проекта: http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“