Проектът е насочен към обществените библиотеки от област Стара Загора за извършване на координационна и експертно-консултантска дейност. В резултат на извършените дейности по проекта е разширен диапазона на видовете услуги и подобрено качеството на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки на област Стара Загора чрез непрекъснато повишаване на професионалните компетенции на библиотечните специалисти.

Проведени 274 консултации към 2812 участници.

  • Обходени населени места – 17, консултирани – 17 обществени библиотеки, 24 човека.
  • Теренно анкетно проучване на обществените библиотеки в общините Мъглиж, Павел баня и Чирпан. Обходени населени места – 38, консултирани – 38 обществени библиотеки, 76 човека.
  • Петдневни обучителни практикуми за библиотекари без професионален опит от общините Мъглиж, Павел баня и Чирпан за придобиване на минимум знания и умения по основни библиотечни дейности. 22 участници.
  • Общински срещи за библиотекари от общините Мъглиж, Павел баня и Чирпан. Анализ и препоръки след направените теренни проучвания в сътрудничество с местната власт. 36 участници.

https://www.libsz.org/snimki-ot-sabitiya/1597-koordinatzionna-ekspertno-konsultantska-i-kvalifikatzionna-deinost-na-bibliotechno-informatzionnoto-obsluzhvane-v-bibliotekite-ot-region-stara-zagora-2021

https://www.libsz.org/snimki-ot-sabitiya/1596-obucheniya-ikt-za-bibliotekari-ot-chitalishtnite-biblioteki-ot-regiona-yuni-2021-g

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“