Заглавие
Работна среща на тема „Регионална идентичност и многообразие. Обмен на добри практики за краеведски изследвания“ с представители на обществените библиотеки от област Стара Загора, Габрово, Кърджали и Хасково (25.9.2019 г.)
Oбучение „Работа с изображения” (11-13.6.2019 г.)
Обучение за работа с метаданни за пощенски картички и снимки на тема „Културното наследство на регион Стара Загора в дигиталния свят” (18-20.6.2019 г.)
Нощ на литературата 2019 (15.5.2019 г.)
Връчване на наградата "Млад библиотекар 2018" на Дима Михайлова (13.5.2019 г.)
Изложба „Владигеров в музикалния калейдоскоп на ХХ век. Посоки, връзки, отражения“. (12.6.2019 г.)
Детективска агенция (9-24.4.2019 г.)
65 години Регионална библиотека "Захарий Княжески" (11.5.2019 г.)
Награда за институция от бъдещето (10.5.2019 г.)
Изложба „Метафори и пропаганда. Вестник „Папагал” (8.5.2019 г.)

Лято 2021

в библиотеката

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“