Организиране на летни творчески ателиета по проект в РБ „Захарий Княжески” и читалища от региона

лого НФКРегионалната библиотека реализира проект „Летни ателиета в библиотеката“ по програма „Визуални изкуства 21“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Цели на проекта: Създаване на устойчива многожанрова платформа по сюжета на зараждането на човешката цивилизация в Средна гора, ангажираща младежка аудитория, интересуваща се от зората на зараждането на културата и изкуствата по нашите земи; Организиране на летни творчески ателиета в Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора и читалища от региона.

Целева аудитория: Деца и юноши от началното образование до тийнейджърска възраст като участници в проекта, воден от художници и специалисти; Широк кръг от публика в различни възрастови граници ще може да разгледа крайния резултат на ателиетата в пътуваща изложба, експозирана в училища, читалища и изложбени пространства. 

Предвидени дейности: Чрез различни обусловени от условията на творческата игра ателиета, превърнати в борд за пресъздаване на древността на хората, ангажираните участници в ателиетата ще бъдат запознати с основни художествени материали и похвати, служили на древния творящ човек (в няколко „експедиции” ще посетим и интересни места, за да бъдемзапознати с хабитата на древния човек в зората на оформянето на ойкумен, в лимеса на Средна гора).

Концепция и творческа идея: Да бъдат разгледани основни индустриални и културни процеси в древния свят, довели раждането на съвременната прото индоевропейска цивилизация, представени като творчески ателиета игри за млади участници, създаващи собствена игрова платформа за разиграване на алтернативни варианти за протичането на културния феномен в каменната, медната и бронзовата епоха до утвърждаването на тукашната култура като стабилна опора на човечеството през античност и класика.

Очаквани резултати и ефекти: Участниците в ателиетата, на принципа на играта, ще бъдат въведени в корените на зараждането на двигателя на културата и ще бъдат запознати с основите: материалната база, върху която се гради хабитатът, обуславящ съответния светоглед и оформящ ойкумена в праисторически вид – изкуството.              

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“