18 октомври - Публична лекция на проф. Андрей Пантев

18 октомври 2019 г. (петък), 18:00 ч., зала първи етаж
Публична лекция на проф. Андрей Пантев по повод 140 години от установяване на дипломатически отношения между България и Русия. Тази годишнина съвпада и с отбелязване 140 години от възстановяването на града ни (5 октомври 1879).
Събитието е организирано от Руския център към библиотеката в Стара Загора. Вход свободен!

За начало на дипломатическите отношения между Русия и България се смята датата 7 юли 1879 г. В историческите архиви няма формален акт за установяването на дипломатическите отношения между двете страни след Руско-турската война 1877 – 1878 г. и Освобождението на България от османско робство. Известно е обаче, че с Височайша заповед № 11 от 13/25 септември 1878 г. на МВнР на Русия статският съветник А. П. Давидов е „назначен за дипломатически агент и генерален консул в България (18 август) и за отлична служба е произведен в действителен статски съветник (7 септември)”.
През 1886 г. във връзка с Източната криза дипломатическите отношения между Русия и България са прекъснати. Възстановени са отново през 1896 г.
През 1915 г. по време на Първата световна война, в която България участва на страната на Тройния съюз, дипломатическите отношения са прекъснати отново. Дипломатическите отношения между СССР и България са установени отново през 1934 г. на равнище мисии. На 5 септември 1944 г. отново са прекъснати и възстановени през август 1945 г.
Думи на Сергей Лавров, министър на външните работа на Русия: „Отношенията между Русия и България се коренят в дълбочината на вековете. Техният специален характер се дължи на духовната и културна близост между народите ни. Ние еднакво помним и почитаме такива видни личности като светите равноапостолни братя Кирил и Методий, митрополит Московски Киприан и други видни деятели на славянското просвещение.”

Проф. Андрей Пантев започва трудовата си и научна кариера в Историческия музей в град Видин, след като завършва специалност „история” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Продължава с докторантура и професура в същия университет. Преподава в няколко български и чужди университети. Специализира в Англия и САЩ.
Депутат в 39-ото, 40-ото и 41-ото Народно събрание. Автор е на над 300 публикации на български, английски, руски, испански, немски; на над 40 книги. Съставител и редактор на исторически сборници и енциклопедии.

140 години руско-български дипломатически отношения

 

19 октомври - С „9 месеца” на училище

19 октомври 2019 г. (събота), 10:00 ч., зала Библиофония
Лекция на сп. „9 месеца”. Тема: „Първи грижи за новороденото”. Лектор: Ася Найденова, акушерка в УМБАЛ „Професор д-р Стоян Киркович”.

29 октомври - Изследователската експедиция Пълно слънчево затъмнение 2019 г., Аржентина, Южна Америка

29 октомври 2019 г. (вторник), 18:00 ч., зала първи етаж
Пенка Мъглова и Алексей Стоев споделят основни резултати от изследователската експедиция „Пълно слънчево затъмнение 2019 г., Аржентина, Южна Америка”.

На 2 юли 2019 г. по територията на Тихия океан, Чили и Аржентина премина сянката на единственото през 2019 г. пълно слънчево затъмнение. Специалисти по слънчева физика от Института за космически изследвания и технологии – БАН, Филиал Стара Загора и Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин” – Стара Загора организираха и проведоха наблюдателна експедиция до Република Аржентина. Наблюдателната експедиция бе част от усилията на международен екип от специалисти от Франция (Институт по астрофизика, Париж), Русия (Физически институт „Лебедев”, Москва), Египет (Институт по астрономия и геофизика, Хелуан) и България да наблюдават интересни и важни за разбиране астрофизически процеси във вътрешната слънчева корона по време на пълното затъмнение.

В деня на затъмнението учените са свидетели на изключително добри условия за наблюдениe – чисто небе, ниска относителна влажност и много слаб вятър. Пълната фаза на слънчевото затъмнение продължава 2 минути и 18 секунди. Това време позволява на екипа да направи над 50 фотографски снимки и да получи данни за фината структура на слънчевата корона и характерни области във вътрешната ѝ част.

30 октомври - Документално кино с Елдора Трайкова

30 октомври 2019 г. (сряда), 18:00 ч., зала първи етаж
Прожекция на документалните филми „Кембридж“ (2015, 64 мин.) и „Миниатюра за пиано“ (2017, 61 мин.). Разговор с режисьорката Елдора Трайкова.
Със съдействието на Община Стара Загора.
Вход свободен!

 

 

31 октомври - 21 ноември - Изложба от личната библиотека на Недьо Александров

31 октомври 2019 г. (четвъртък), 17:00 ч., фоайе първи етаж
Изложба „Спомен за дарителя, памет за бъдещето”, посветена на 115 г. от рождението на Недю Александров, църковен деец, краевед, общественик, дарител. Изложбата е част от събитията за 65-годишнината на РБ „Захарий Княжески” и представя личната библиотека на богослова, дарена на регионална библиотека.

 

 1. Пунктуация на сложното изречение. Книги и статии. 1990–2014. 45 загл. Бълг. ез. Януари 2015.
 2. Училище „Поп Минчо Кънчев” при Старозагорския затвор. Статии. 27 загл. Бълг. ез. Януари 2015.
 3. Цвятко Радойнов. Книги, статии и Интернет ресурси. 169 загл. Бълг. ез. Януари 2015.
 4. Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора. Книги и статии. 117 загл. Бълг. ез. Февруари 2015.
 5. Философски и исторически аспекти на Холокоста. Книги и статии. 1990–2014. 52 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 6. Разработване на технология за производство на пелети от слама, дървесина и царевичак. Книги и статии. 1994–2014. 30 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 7. Взаимоотношенията между децата в разновъзрастова (смесена) група [в детската градина]. Книги и статии. 1995–2014. 50 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 8. Икономика и управление на въглищно дружество открити мини „Мини Марица Изток” ЕАД. Книги и статии. 1990–2014. 150 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 9. Празнично-обредната система в обучението в І клас. Книги и статии. 1995–2014. 35 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 10. Отопление и вентилация на птицевъдна ферма. Книги и статии. 1994–2014. 25 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 11. Св. Методий – славянски просветител (ок. 815 – 6 апр. 885). Книги от фонда на Регионална библиотека „Захарий Княжески”. 48 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 12. Историко-антропологическият подход в обучението [по Роден край]. Книги и статии. 2000–2014. 38 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 13. Политиката на НАТО срещу тероризма. Книги и статии. 2001–2014. 99 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 14. Профил на проактивния класен ръководител. Книги и статии. 2000–2014. 79 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 15. Развитие на помощните училища в България. Книги и статии. 33 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 16. Създаване на стратегия за оперативно управление и контрол на организация от системите за сигурност. Книги и статии. 2000–2014. 53 загл. Бълг. ез. Май 2015.
 17. Рекултивация на почви и методи за изследване в Източно-Маришкия въгледобивен басейн. Книги и статии. 1994–2014. 31 загл. Бълг. ез. Май 2015.
 18. Приложение на политиката на ЕС в областта на селското стопанство и агробизнеса в община Стара Загора. Книги, статии и Интернет ресурси. 22 загл. Бълг. ез. Май 2015.
 19. Принципи на управление на съвременната българска предучилищна институция (детска градина). Книги и статии. 1995–2014. 67 загл. Бълг. ез. Юни 2015.
 20. История на професията фелдшер. Книги, статии и периодични издания. 65 загл. Бълг. ез. Септември 2015.
 21. Състояние и перспективи на ресторантьорския бизнес в Стара Загора. Книги и статии. 90 загл. Бълг. ез. Септември 2015.
 22. Музикалните драматизации в детската градина. Книги и статии. 1990–2015. 16 загл. Бълг. ез. Декември 2015.
 23. Ирландски театър (автори и пиеси). Книги и статии. 59 загл. Бълг. ез. Декември 2015.
 24. Теоретични постановки за новите поколения деца (индигови, кристални, поколение алфа и др.). Книги, статии и интернет ресурси. 57 загл. Бълг. и рус. ез. Декември 2015.
 25. Потребителско кредитиране. Книги и статии. 2005–2015. 61 загл. Бълг. ез. Декември 2015.
 26. Изследователски метод case-study (изследване на случай). Книги, статии и интернет ресурси. 20 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Декември 2015.
 27. Вестници и списания, издавани в Стара Загора. 1989–2015. 80 загл. Бълг.ез. Декември 2015.

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески