1. Пунктуация на сложното изречение. Книги и статии. 1990–2014. 45 загл. Бълг. ез. Януари 2015.
 2. Училище „Поп Минчо Кънчев” при Старозагорския затвор. Статии. 27 загл. Бълг. ез. Януари 2015.
 3. Цвятко Радойнов. Книги, статии и Интернет ресурси. 169 загл. Бълг. ез. Януари 2015.
 4. Фестивал на оперното и балетно изкуство – Стара Загора. Книги и статии. 117 загл. Бълг. ез. Февруари 2015.
 5. Философски и исторически аспекти на Холокоста. Книги и статии. 1990–2014. 52 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 6. Разработване на технология за производство на пелети от слама, дървесина и царевичак. Книги и статии. 1994–2014. 30 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 7. Взаимоотношенията между децата в разновъзрастова (смесена) група [в детската градина]. Книги и статии. 1995–2014. 50 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 8. Икономика и управление на въглищно дружество открити мини „Мини Марица Изток” ЕАД. Книги и статии. 1990–2014. 150 загл. Бълг. ез. Март 2015.
 9. Празнично-обредната система в обучението в І клас. Книги и статии. 1995–2014. 35 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 10. Отопление и вентилация на птицевъдна ферма. Книги и статии. 1994–2014. 25 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 11. Св. Методий – славянски просветител (ок. 815 – 6 апр. 885). Книги от фонда на Регионална библиотека „Захарий Княжески”. 48 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 12. Историко-антропологическият подход в обучението [по Роден край]. Книги и статии. 2000–2014. 38 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 13. Политиката на НАТО срещу тероризма. Книги и статии. 2001–2014. 99 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 14. Профил на проактивния класен ръководител. Книги и статии. 2000–2014. 79 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 15. Развитие на помощните училища в България. Книги и статии. 33 загл. Бълг. ез. Април 2015.
 16. Създаване на стратегия за оперативно управление и контрол на организация от системите за сигурност. Книги и статии. 2000–2014. 53 загл. Бълг. ез. Май 2015.
 17. Рекултивация на почви и методи за изследване в Източно-Маришкия въгледобивен басейн. Книги и статии. 1994–2014. 31 загл. Бълг. ез. Май 2015.
 18. Приложение на политиката на ЕС в областта на селското стопанство и агробизнеса в община Стара Загора. Книги, статии и Интернет ресурси. 22 загл. Бълг. ез. Май 2015.
 19. Принципи на управление на съвременната българска предучилищна институция (детска градина). Книги и статии. 1995–2014. 67 загл. Бълг. ез. Юни 2015.
 20. История на професията фелдшер. Книги, статии и периодични издания. 65 загл. Бълг. ез. Септември 2015.
 21. Състояние и перспективи на ресторантьорския бизнес в Стара Загора. Книги и статии. 90 загл. Бълг. ез. Септември 2015.
 22. Музикалните драматизации в детската градина. Книги и статии. 1990–2015. 16 загл. Бълг. ез. Декември 2015.
 23. Ирландски театър (автори и пиеси). Книги и статии. 59 загл. Бълг. ез. Декември 2015.
 24. Теоретични постановки за новите поколения деца (индигови, кристални, поколение алфа и др.). Книги, статии и интернет ресурси. 57 загл. Бълг. и рус. ез. Декември 2015.
 25. Потребителско кредитиране. Книги и статии. 2005–2015. 61 загл. Бълг. ез. Декември 2015.
 26. Изследователски метод case-study (изследване на случай). Книги, статии и интернет ресурси. 20 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Декември 2015.
 27. Вестници и списания, издавани в Стара Загора. 1989–2015. 80 загл. Бълг.ез. Декември 2015.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“