ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „БИБЛИОФОНИЯ”

   Управителният съвет на Сдружение „Библиофония” на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 20, ал. 1 от Устава на сдружението и решение на УС на сдружението от заседание, проведено на 08.02.2017 г., свиква всички свои членове на редовно Общо годишно събрание, което ще се проведе на 15 март 2017 г. от 17.30 ч. в РБ „Захарий Княжески”, ет. 4, ст. 415, бул. Руски № 44, гр. Стара Загора, при следния днeвен ред:

1. Приемане на отчет на УС за дейността през 2016 г.
2. Приемане на ГФО за 2016 г.
3. Приемане на Бюджет и на Програма за дейността на Сдружението за 2017 г.
4. Разни

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“