17 ноември 2014 г. (понеделник), 16:00 часа, зала първи етаж
Представяне на резултатите от лятната превантивна програма „ВАКАНЦИЯ 2014” на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Община Стара Загора. Събитието се провежда в навечерието на 25-ата годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Във връзка с широката ранна превенция Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора за пета поредна година предложи на децата възможности за полезно и приятно свободно време чрез програмата „ВАКАНЦИЯ 2014” като посланията са „Децата на Стара Загора на фокус” и „Детските права имат лице и история”. Посветена е на „2014 – година на правата на детето”.
Програмата „ВАКАНЦИЯ 2014” в периода 23 юни – 31 юли 2014 г. предостави безплатно пакет от 30 разнообразни инициативи за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите в града. Екипът на МКБППМН, съвместно с партньорите експерти от институции и организации, работещи с деца и за деца, връстници и доброволци, мобилизираха воля, ресурс, потенциал, професионален опит, най-вече желание и отговорност да се даде шанс на децата да правят повече, да се справят по-добре и да стигат по-далеч, съобразно своите интереси. 
 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“