29 ноември 2023 г. (сряда), 9:30 – 13:00 ч., зала първи етаж
Работна среща „Социалната роля на обществената библиотека“ за библиотекари от област Стара Загора.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Водещ: Емил Гиргинов

 

09.30 – 10.00 ч.

Регистрация на участниците

10.00 – 10.10 ч.

Откриване. Цели на семинара. Представяне на участниците

10.10 – 10.25 ч.

Видео обръщение към участниците

доц. Дончо Донев, Бургаски свободен университет

10.25 – 10.40 ч.

Презентация „Областен информационен център Стара Загора - надежден партньор на образователни, информационни, социални и културни институти.“

Даниела Кънева, ОИЦ – Стара Загора

Надежда Живкова, ОИЦ – Стара Загора

10.40 – 11.00 ч.

Презентация „Добри практики за информационна и социална подкрепа на местното население с приоритет здравословния начин на живот ”

гл. експерт Галина Димитрова, РЗИ  – Стара Загора

гл. експерт Искра Динева, РЗИ – Стара Загора

11.00 – 12.00 ч.

Презентация „Социалната роля на обществената библиотека“

Емил Гиргинов, методист при РБ „Захарий Княжески” – Стара Загора

12.00 – 12.15 ч.

Доклад „Социалната роля на обществената библиотека“

Людмила Борисова, сдружение Център за независим живот – София

12.15 – 12.30 ч.

Презентация „Социални дейности от библиотеката при НЧ „Освобождение – 1884“ с. Шейново, общ. Казанлък“

Росица Зланкова, НЧ с. Шейново, общ. Казанлък

12.30 – 12.45 ч.

Доклад „… и отворихме нова врата за библиотечни дейности!“

Галя Славова, НЧ с. Дълбоки, общ. Стара Загора

12.45 – 13.00 ч.

Въпроси и отговори. Обобщение и закриване

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“