Регионалната библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора Ви кани на авторска фотоизложба на доц. д-р Любомир Цонев със заглавие: „Мегалитни, антични светилища и приемствеността им в християнството”.
Изложбата ще бъде открита на 28 август 2015 г. (петък) от 17:30 часа във фоайе първи етаж на библиотеката в присъствието на автора и ще продължи до 26 септември 2015 г.
Доц. д-р Любомир Цонев от Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков” при БАН, София, участва в редица археоастрономически експедиции, чиято цел е изучаването и документирането на съвременното състояние на мегалитните паметници по българската територия. Мегалитите в своите две основни форми – менхири и долмени – са най-древните сакрални градежи по българските земи, оцелели в една приемлива степен до днес. Натрупаният изобилен материал за българските мегалити става основа за първата фотоизложба на Любомир Цонев: „Мегалитите на Балканите” (EXPO1). През 2010 г. тя е включена като приложение към книгата на Любомир Цонев „Мегалитите в България”, а през 2013 г. е качена в специализирания сайт www.balkanmegaliths.bgjourney.com.
В периода 2009 – 2015 г. изложбата EXPO1 e представена в София, Ямбол, Пловдив, Перник, Свищов, Никопол, Ловеч.
През 2014 – 2015 г. Любомир Цонев подготвя втора фотоизложба „Мегалити, антични светилища и приемствеността им в християнството” (EXPO2). В нея присъстват някои елементи от първата фотоизложба, но съдържанието като цяло е значително обновено. В новата изложба мегалитите отново присъстват, но делът им е намален. Ударението е поставено върху развитието на античните свети места (включително мегалитни) и свети образи в различни епохи и различни исторически условия. Обекти от праисторията, от класическа Тракия, от римска Тракия и от ранно-християнската епоха съжителстват с по-късни християнски паметници. Изложбата EXPO2 се стреми с тези конкретни примери да покаже на зрителите изключително силната приемственост на светите места и светите образи по нашите земи, което е убедително свидетелство за духовна толерантност и уважение към древната култура у нас. Особено забележителни са случаите, когато каменни релефи на тракийския херос се почитат от християните като икони на Св. Георги.
Изложбата EXPO2 вече е представяна в София, Свищов, Пловдив, Ямбол, Дупница, Благоевград.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“