Студенти от Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора посетиха РБ „Захарий Княжески” на 20 март 2023 г. Бъдещите учители се запознаха с услугите и ресурсите които предлагат отделите Краезнание и Изкуство на тема „Музикалното дело в Стара Загора“. Търсиха информация по темата в електронния каталог на библиотеката, работиха с пълнотекстови дигитални източници. Младежите придобиха нови знания и умения как ефективно да използват информационните ресурси на библиотеката – аналогови и дигитални, подобриха уменията си да ползват онлайн ресурсите, предлагани не само от регионалната библиотека, но и от други институции. Повишиха своята информационна култура.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“