Тридневно обучение (10-12 април 2017 г.) за библиотекари от област Стара Загора на тема „Изграждане на умения за застъпничество, лобиране и връзки с местната власт и общност”се проведе в обучителния център на Библиотеката.
Основните теми, по които говори лекторът д-р Минчо Николов бяха: същност, опорни точки и цели на застъпничеството; определяне на проблема, застъпническа цел и стратегическо планиране; разлики между лобирането и застъпничеството; изграждане на партньорски взаимоотношения с местната власт, общност и НПО.
Обучението беше интерактивно, съобразено с реалностите и практическите потребности на библиотекарите и помогна на участниците да получат полезни знания и практически умения за същността на застъпническите инициативи и лобирането и как да бъдат те успешни.
Обучението се провежда в изпълнение на договор за финансиране между Фондация „Глобални библиотеки – България” и Регионална библиотека „Захарий Кнажески” – Стара Загора с цел развитие капацитета на обучителните центрове за допълнителна квалификация на библиотечните специалисти.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“