Обучение за придобиване на професионална квалификация Библиотекар започна в Стара Загора
Обучението се провежда в смесена форма – дистанционна и присъствена.
На 17 юли 2017 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора стартира обучението – дистанционна форма - организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциацията „Съвременни читалища“, в което участват 7 библиотекари от читалищата в област Стара Загора.
На 31 август 2017 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (Проект „Ваучери за заети лица”) официално стартира обучението – присъствена форма – за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“, за хора със средно образование, които работят в читалищни библиотеки в областта. Събитието откриха инж. Георги Петров – Председател на Асоциация „Съвременни читалища“, Нина Коцева – член на Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна асоциация и Надежда Груева – директор на библиотеката.
Квалифициран преподавателски състав от служители на регионалната библиотека ще предостави теоретични познания и осигури възможност за придобиване на практически умения на 5 библиотекари. След успешното завършване на курса обучаемите ще бъдат допуснати до държавни изпити по теория и практика.

Oще снимки

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“