1. Божена Немцова (1820 – 1862), чешка писателка. Литература от/за нея. Книги и статии. 27 загл. Бълг. ез. Януари 2018.
 2. Михаил Чайка-Чайковски (Садък паша). Литература от/за него. Книги и статии. 19 загл. Бълг. ез. Януари 2018.
 3. Отглеждане на маслодайна роза. Книги и статии. 25 загл. Бълг. ез. Март 2018.
 4. Отношенията между България и Русия. (България и проекта „Южен поток”; България и кризата в Крим). Книги и статии. 2010 – 2017. 82 загл. Бълг. ез. Март 2018.
 5. България и НАТО. Книги и статии. 2014 – 2017. 19 загл. Бълг. ез. Март 2018.
 6. Доброволчеството като образователна и социална дейност. Книги и статии. 46 загл. Бълг. ез. Март 2018.
 7. Мотивиране на човешките ресурси в ДГ [детската градина], ОУ, извънучилищна и социално-педагогическа институция. Книги и статии. 66 загл. Бълг. ез. Май 2018.
 8. Библиотерапия. Книги и статии. 26 загл. Бълг. ез. Май 2018.
 9. Аутизъм – библиографски списък на заглавия от български автори. Книги и статии. 38 загл. Май 2018.
 10. Социална работа с деца в риск. Книги и статии. 112 загл. Бълг. ез. Май 2018.
 11. Удовлетвореност от труда. Стрес и стресори на работното място. Книги и статии. 61 загл. Май 2018.
 12. Винопроизводство. Винарски изби в България. Дегустации на вино. Винарски турове. Книги и статии. 2010 – 2017. 60 загл. Бълг. ез. Юни 2018.
 13. Социална работа с лица с психофизически нарушения. Книги и статии. 32 загл. Бълг. ез. Юни 2018.
 14. Социална работа с наркозависими. Книги, статии и интернет ресурси. 48 загл. Бълг. и рус. ез. Август 2018.
 15. Българо-югославските отношения и културни контакти в периода 1934 – 1936 г. Дипломатическата мисия на Димо Казасов в Югославия. Книги и статии. 46 загл. Бълг. ез. Август 2018.

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“