1. Дом-паметник на връх „Бузлуджа” (строителство, архитектура, изкуство, идеи и проекти за възстановяване). 1981 – 2018. Книги и статии. 54 загл. Бълг. ез. Януари 2019.
 2. Нестор Марков. Литература за него във фонда на РБ „Захарий Княжески”. 2016 – 2018. Книги и статии. 17 загл. Бълг. ез. Януари 2019.
 3. Взаимодействие чрез въздействие в педагогическата дейност на възпитателната работа с най-малките деца в детските ясли. 1970 – 2018. Книги, статии и интернет ресурси. 58 загл. Бълг. ез. Януари  2019.
 4. Гробищен парк Стара Загора. Стари гробища. 2001 – 2018. Статии. 21 загл. Бълг. ез. Февруари 2019.
 5. Анализ на оптични характеристики на пораженията по листната маса на лозови насаждения. 2003 – 2018. Книги и статии. 31 загл. Бълг. ез. Март 2019.
 6. Емпатия и психично благополучие в детско-юношеска възраст. 2008 – 2018. Книги и статии. 70 загл. Бълг. ез. Април 2019.
 7. Васил Левски и Стара Загора. Книги и статии. 36 загл. Април 2019.
 8. Защитни механизми и саморегулация при лица със специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дискалкулия, дисграфия, ХАДВ). Книги, статии и интернет ресурси. 123 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Май 2019.
 9. Роли и идентичности в социалните мрежи. Книги и статии. 20 загл. Бълг. ез. Май 2019.
 10. Руската белогвардейска емиграция в България – творческа интелигенция ( писатели, художници, музиканти, театрални дейци). Книги, статии и интернет ресурси. 36 загл. Бълг. и рус. ез. Юни 2019.
 11. Дигитализирани български ежедневници и седмични издания, излизали в периода 1920 – 1944 г. 26 загл. Юни 2019.
 12. Логоритмични технологии и ритъм терапия за развитие на комуникативни компетентности на деца в мултикултурна образователна среда. Книги, статии и интернет ресурси. 64 загл. Бълг. и рус. ез. Юни 2019.
 13. Икономика на знанието. Икономика на промените. Книги и статии. 2009 – 2018. 27 загл. Бълг. ез. Юли 2019.
 14. Организационни и индивидуални промени в библиотеката. Модели за управление. Книги и статии. 2009 – 2017. 18 загл. Бълг. ез. Юли 2019.
 15. Вещни права върху земеделските земи – нормативна база. Книги и статии. 2008 – 2019. 14 загл. Юли 2019.
 16. Строителство върху земеделските земи – нормативна база. Книги, статии и интернет ресурси. 2008 – 2019. 18 загл. Юли 2019.
 17. Алтернативни методи за изследване на деца със слухови увреждания. Книги и статии. 26 загл. Бълг. ез. Юли 2019.
 18. Особености на паметта при деца с умствена изостаналост и развитие на комуникативните способности. Книги и статии. 18 загл. Бълг. ез. Юли 2019.
 19. Организация и управление на квалификацията на педагогическите и непедагогическите кадри. Книги, статии и нормативни документи. 2009 – 2019. 57 загл. Бълг. ез. Август 2019.
 20. Тенденции в икономиката. Книги, статии и интернет ресурси. 2012 – 2019. 42 загл. Бълг. ез. Август 2019.
 21. Наставничество на младия учител. Книги и статии. 1994 – 2019. 27 загл. Бълг. ез. Август 2019.
 22. Ролята на учителя като мениджър на детската група в системата за справяне с конфликтите и превенция на агресията. Книги и статии. 2000 – 2019. 63 загл. Бълг. ез. Август 2019.
 23. Мултисензорен подход за развитие на езиковите компетенции при деца с алалия (общо недоразвитие на речта). Книги, статии и интернет ресурси. 29 загл. Бълг. ез. Септември 2019.
 24. Мениджмънт на класа/детската група. Книги и статии. 2009 – 2019. 47 загл. Бълг. ез. Октомври 2019.
 25. Изграждане на екипи, екипна работа. Книги и статии. 20 загл. Октомври 2019.
 26. Измерване интелекта на 5-годишни деца от етнически малцинства (билингви), непосещавали детска градина. Книги, статии и интернет ресурси. 1997 – 2017. 38 загл. Ноември 2019.
 27. Отрицателни отзиви и рецензии за творчеството на Иван Вазов. Книги и статии. 19 загл. Ноември 2019.
 28. Никос Казандзакис – литература от/за него. Книги и статии.  1957 – 2019. 40 загл. Декември 2019.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“