1. Бизнес стратегии. 2010 – 2019. Книги и статии. 27 загл. Бълг. ез. Януари 2020.
 2. Бизнес риск – теория, анализ, оценяване, управление, възвращаемост. 2010 – 2019. Книги и статии. 37 загл. Бълг. ез. Януари 2020.
 3. Подходи и стратегии при вземане на решения (емоционално равновесие и психология на икономическия агент). 2003 – 2019. Книги и статии. 28 загл. Бълг. ез. Януари 2020.
 4. Регионална библиотека „Захарий Княжески” в медиите през 2019 г. Статии и интернет ресурси. 389 загл. Бълг. и рус. ез. Януари 2020.
 5. Взаимодействие чрез въздействие в педагогическата дейност на възпитателната работа с глухонемите (глухи, с увреден слух) деца. 2010 – 2019. Книги, статии и интернет ресурси. 37 загл. Бълг. ез. Февруари 2020.
 6. Прозодични нарушения на речта – запъване, тахилалия, брадилалия (без заекване). Книги и статии. 18 загл. Бълг. ез. Февруари 2020.
 7. Стимулиране на творческата и познавателна активност чрез проектна учебна дейност по литература на учениците от ІV клас. 1995 – 2019. Книги, статии и интернет ресурси. 21 загл. Бълг. ез. Март 2020.
 8. Произход, бит, култура и религия на австралийските аборигени. Книги от фонда и интернет ресурси. 9 загл. Бълг. и рус. ез. март 2020.
 9. Философията на Сократ и максимата „Познай себе си”. Книги. 10 загл. Бълг. ез. Април 2020.
 10. Управление на взаимоотношенията с клиенти. 2010 – 2020. Книги, статии и интернет ресурси. 44 загл. Бълг. ез. Юни 2020.
 11. Изграждане на политически имидж в България – перцепции и влияние в публичната комуникация. 2010 – 2019. Книги и статии. 43 загл. Бълг. ез. Юни 2020.
 12. Възприемане на приказки от децата в детската градина. 1994 – 2019. Книги и статии. 47 загл. Бълг. ез. Юни 2020.
 13. Тероризъм и противодействие на тероризма. 2010 – 2020. Книги, статии и интернет ресурси. 54 загл. Бълг. ез. Юли 2020.
 14. Механизми на справедливостта по време на прехода в България 1989 – 2005 г. (приватизация, банкова приватизация, реституция). 1989 – 2019. Книги и статии. 99 загл. Бълг. ез. Юли 2020.
 15. Амнистия и лустрация в България 1989 – 2005 г. Книги и статии. 19 загл. Бълг. ез. Юли 2020.
 16. Петър Иванов (1847 – 1927). Книги и статии. 99 загл. Бълг. ез. Юли 2020.
 17. Георги Илиев (1881 – 1961). Книги от него и публикации за него след 1990 г. 35 загл. Юли 2020.
 18. Медийна собственост, организация и контрол. Медийни династии и империи, пресбарони и мултимедийни корпорации. Нюзкорпорейшън и Рупърт Мърдок. Медийна концентрация и проблеми с конкуренцията. Книги и статии. 32 загл. Бълг. ез. Август 2020.
 19. Медийна регулация и законодателство. Свобода и отговорност на медиите и журналистическата професия. Медийна етика – етични журналистически кодекси. Книги и статии. 19 загл. Бълг. ез. Август 2020
 20. Нагледността в обучението (по математика) в началните класове. 1992 – 2019. Книги и статии. 34 загл. Бълг. ез. Август 2020.
 21. PR на културния туризъм в Стара Загора : Културно-исторически забележителности в Стара Загора. Книги, статии и интернет ресурси. 65 загл. Бълг. ез. Август 2020.
 22. Вълчан войвода – литература за него. Книги и статии. 81 загл. Бълг. ез. Септември 2020.
 23. Влиянието на събитията от 19 – 21 юли 1877 г. (избиването на българското нселение и опожаряването на град Стара Загора) върху книжовното наследство на града. Книги и статии. 35 загл. Бълг. ез. Септември 2020.
 24. Училището като учеща се организация. 1992 – 2020. Книги и статии. 45 загл. Бълг. ез. Септември 2020.
 25. Никола Атанасов Китанов (1886 – 1969) – композитор. Литература за него. Книги и статии. 35 загл. Бълг. ез. Ноември 2020.
 26. Застрахователен пазар в България. 1994 – 2020. Книги и статии. 60 загл. Бълг. ез. Ноември 2020.
 27. Психологически тестове за измерване и оценка. Тест на Х. Роршах. Книги и статии. 14 загл. Бълг. ез. Ноември 2020.
 28. Управление на качеството в производството. 1994 – 2016. Книги и интернет ресурси. 16 загл. Бълг. и нем. ез. Ноември 2020.
 29. Съвременни проблеми на подготовката и на готовността на децата за училище. Книги и статии. 15 загл. Бълг. ез. Ноември 2020.
 30. Иван Хаджихристов (1892 – 1970). Книги от него и публикации за него. 120 загл. Ноември 2020.
 31. Ботьо Савов (1881 – 1959). Книги и статии. 44 загл. Бълг. ез. Ноември 2020.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“