1. Анализ на финансовото състояние на предприятието. 2010 – 2020. Книги и статии. 48 загл. Бълг. ез. Януари 2021.
 2. Как да превърнем класната стая в ефективна учебна среда. Книги и статии от фонда на библиотеката. 8 загл. Бълг. ез. Януари 2021.
 3. Език и стил на Стоян Михайловски. Книги и статии. 8 загл. Бълг. ез. Януари 2021.
 4. Регионална библиотека „Захарий Княжески” в медиите през 2020 г. Статии и интернет ресурси. 248 загл. Бълг. и рус. ез. Януари 2021.
 5. Адаптивна физическа активност при деца със СОП. Книги и статии. 15 загл. Бълг. ез. Февруари 2021.
 6. Ролята на труда за психичното функциониране на стария човек. Книги, статии от фонда на библиотеката. 12 загл. Бълг. ез. Февруари 2021.
 7. Традиционното облекло в Япония. Книги, статии и интернет ресурси. 19 загл. Бълг., англ. и рус. ез. Февруари 2021.
 8. Партньорство между детската градина и семейството – форми и методи на взаимодействие. 2010 – 2020. Статии. 28 загл. Бълг. ез. Февруари 2021.
 9. Военният конфликт в Сирия. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез. Февруари 2021.
 10. Проектно-базирано обучение по чужд език. Книги и статии. 44 загл. Бълг. ез. Февруари 2021.
 11. Потенциал на износа на земеделски продукти в България за периода 1990 – 2020 г. Книги, статии и интернет ресурси. 83 загл. Бълг. ез. Февруари 2021.
 12. Иновативни форми и методи за педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст. 2010 – 2020. Книги и статии. 17 загл. Бълг. ез. Март 2021.
 13. Ситуационен метод – теория и приложение в обучението по химия и опазване на околната среда; Екологично възпитание в часовете по химия в 9. клас (гимназиална степен). Книги и статии. 28 загл. Бълг. ез. Март 2021.
 14. Пречистване на отпадъчни води. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез. Март 2021.
 15. Библиотерапия. Публикации 1968 – 1999. Книги и статии. 16 загл. Бълг. ез. Април 2021.
 16. Екологично образование – теоретични въпроси. Книги и статии. 39 загл. Бълг. ез. Април 2021.
 17. Унгарските събития 1956 г. Книги и статии. 14 загл. Бълг. ез. Април 2021.
 18. Чехословашките събития 1968. Книги и статии. 17 загл. Бълг. ез. Април 2021.
 19. Мултисензорен подход за развитие на комуникативна компетентност при деца с алалия (общо недоразвитие на речта). Книги, статии и интернет ресурси. 99 загл. Бълг. и рус. ез. Април 2021.
 20. Изменение на водоразтворимите витамини при кулинарна обработка. Книги, статии и интернет ресурси. 17 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Май 2021.
 21. Диагностика на уменията за работа с различни материали и техники и възприятия за цвят. Изобразително изкуство в ДГ, подготвителна група. Книги и статии. 13 загл. Бълг. ез. Юни 2021.
 22. Невролингвистика, невротехнологии, характеристика на дизартриите, диференциално-диагностичини трудности между алалия и детска афазия. Логопедия. Специално образование. Книги и статии. 25 загл. Бълг. ез. Юли 2021.
 23. Мегатенденции и мегатрендове в икономиката и демографията. Книги, статии от списания и интернет ресурси. 20 загл. Бълг. и рус. ез. Юли 2021.
 24. Георги Илиев (1881 – 1961). Литература от/за него. 1906 – 2020. 167 загл. Бълг. ез. Юли 2021.
 25. Димитър Подвързачов (1881 – 1937) Литература за него. 1900 – 2019. 295 загл. Бълг. ез. Август 2021.
 26. Съединението в Старозагорския край. Участие на старозагорци в Сръбско-българската война 1885 г. Книги и статии. 25 загл. Октомври 2021.
 27. Формиране на психологически комфорт на децата в детската градина. Книги и статии. 2000 – 2021. 64 загл. Октомври 2021.
 28. Голямата базилика в Плиска. Книги и статии. 22 загл. Ноември 2021.
 29. Гражданско и екологично образование в средна степен на образование. Книги и статии. 43 загл. Декември 2021.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“