1. Дигиталният маркетинг в съвременния свят. Книги, статии и интернет ресурси. 36 загл. Бълг. ез. Януари 2022.
 2. Регионална библиотека „Захарий Княжески” в медиите през 2021 г. Статии и интернет ресурси. 225 загл. Бълг. и рус. ез. Януари 2022.
 3. Миграционен натиск върху ЕС и България. Книги, статии и интернет ресурси. 40 загл. Бълг. ез. Февруари 2022.
 4. Устойчиво лидерство. Книги, статии и интернет ресурси. 24 загл. Бълг. и англ. ез. Февруари 2022.
 5. Венета Вълева (1966 – 1995). Литература от/за нея. Книги и статии. 36 загл. Бълг. ез. Март 2022.
 6. Демографската криза и младите хора в България. Книги статии и интернет ресурси. 40 загл. Бълг. ез. Март 2022.
 7. Занаяти в Старозагорска област от Средновековието до наши дни. Книги и статии. 53 загл. Бълг. и англ. ез. Март 2022.
 8. История на облеклото и модата. Личност и облекло. Коко Шанел. Книги и статии от фонда на библиотеката. 56 загл. Бълг. ез. Март 2022.
 9. Книги юбиляри през 2022 г. – българска художествена литература. 44 загл. Март 2022.
 10. Връзка между пространствен гнозис и соматогнозис и интелигентността. Книги и статии. 19 загл. Бълг. ез. Април 2022.
 11. „Автобусни превози“ – Стара Загора. Статии. 230 загл. Бълг. ез. Май 2022.
 12. Играта като средство за формиране на комуникативни умения у децата в предучилищна възраст. Същност на играта, видове игри. Книги и статии. 79 загл. Бълг. ез. Май 2022.
 13. Комуникативна компетентност – теоретични аспекти, диагностика и развитие (същност на комуникацията, вербална и невербална комуникация, развитие на речта при деца със СОП). Книги и статии. 62 загл. Бълг. ез. Май 2022.
 14. Управление на проектни комуникации. Книги, статии и интернет ресурси. 37 загл. Бълг. ез. Май 2022.
 15. Смисълът на живота при пациенти с онкологични заболявания. Книги и статии. 48 загл. Бълг. ез. Юни 2022.
 16. Участие на Иван Хаджихристов и Иван Мирчев в антологии и литературни сборници. 100 загл. Бълг. ез. Юли 2022.
 17. Художествени произведения, посветени на Иван Хаджихристов. 20 загл. Бълг. ез. Юли 2022.
 18. Рисково поведение. Употреба на алкохол, тютюнопушене, рисково сексуално поведение в юношеска възраст. Книги и статии. 36 загл. Бълг. ез. Юли 2022.
 19. Терапия чрез приказки. Книги и статии от фонда на библиотеката. 19 загл. Бълг. ез. Юли 2022.
 20. Познавателни (когнитивни) умения във физическото възпитание. Книги, статии и интернет ресурси. 46 загл. Бълг. и англ. ез. Август 2022.
 21. Използване на пре- и пробиотици при храненето на овце. Статии и интернет ресурси, 23 загл. Бълг. и англ. ез. Септември 2022.
 22. Правни принципи и казуси за опазване на материалното културно наследство в Република България. Книги, статии и интернет ресурси. 37 загл. Бълг. ез. Септември 2022.
 23. Демографска характеристика на област Стара Загора. Статии и интернет ресурси. 33 загл. Бълг. ез. Октомври 2022.
 24. Изследване твърдостта на детайли, изработени чрез 3D принтиране при различно запълване на модела. Книги, статии и интернет ресурси. 23 загл. Октомври 2022.
 25. Икономически аспекти на националната сигурност (икономическа и финансова сигурност). Книги и статии. 57 загл. Октомври 2022.
 26. Връзката между рационалност и ценности в поведението на служителите в бизнес администрацията. Книги и статии. 65 загл. Декември 2022.
 27. Методология за преподаване на сезоните и сезонните изменения в обучението по родинознание в І клас при деца със СОП (приобщаващо образование). Книги, статии и интернет ресурси. 44 загл. Декември 2022.
 28. Петър Иванов Иванов (1847 – 1927) от/за него. Книги и статии. 268 загл. Бълг. ез. Декември 2022.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“