1. Психологическото осигуряване на контингент при изпълнение на задгранична мисия като фактор на националната сигурност. Книги и статии. 64 загл. Бълг. ез. Януари 2023.
 1. Регионална библиотека „Захарий Княжески” в медиите през 2022 г. Статии и интернет ресурси. 275 загл. Бълг. и рус. ез. Януари 2023.
 1. Дидактичните игри в предучилищна възраст – същност и видове (за развитие на речта, запознаване с околната среда, сензорно възпитание и др.). Книги и статии. 68 загл. Бълг. ез. Февруари 2023.
 1. Структурни трансформации в банковия сектор на ЕС след кризите от 2008 и 2011 – 2014 г. Книги, статии и интернет ресурси. 75 загл. Бълг. ез. Февруари 2023.
 1. Единен пазар на финансовите услуги в ЕС. Основни инициативи и стъпки за реализация. Книги, статии и интернет ресурси. 38 загл. Бълг. ез. Февруари 2023.
 1. Пазарни тенденции и регулаторни предизвикателства пред търговията в аграрния сектор. Книги, статии и интернет ресурси. 133 загл. Бълг. ез. Февруари 2023.
 1. Производство на „Пелин“ в България. Книги, статии и интернет ресурси. 63 загл. Бълг. ез. Февруари 2023.
 1. От специалист инженер към вещо лице. Правни аспекти. Книги, статии и интернет ресурси. 39 загл. Бълг. ез. Февруари 2023.
 1. Отглеждане на цъфтящи едногодишни растения. Книги, статии и интернет ресурси. 23 загл. Бълг. ез. Март 2023.
 1. Финансови ресурси и управление на селското стопанство. Книги, статии и интернет ресурси. 90 загл. Бълг. и англ. ез. Март 2023.
 1. Читалищавъзникване и развитие. Книги и статии. 17 загл. Бълг. ез. Март 2023.
 1. Педагогическият потенциал на семейството в структурата на ресурсния модел за социализация на деца с комуникативни нарушения. Книги, статии и интернет ресурси. 78 загл. Бълг. ез. Април 2023.
 1. Членство на България в ЕСуспехи и проблеми (сфери: икономическо развитие, финансова система, правосъдие, усвояване на европейските фондове, земеделие). Книги, статии и интернет ресурси. 74 загл. Бълг. ез. Май 2023.
 1. Анализ на физическото развитие и физическата дееспособност на ученици от начален етап. Книги, статии и интернет ресурси. 47 загл. Бълг. ез. Май 2023.
 1. Пране на пари чрез хазарта. Книги и статии. 42 загл. Бълг. ез. Юни 2023.

 2. Картографиране на националните паркове в БългарияЦентрален Балкан. Книги, статии и интернет ресурси. 42 загл. Бълг. ез. Юни 2023.
 1. Повишаване на туристическия потенциал на Община Троян чрез ГИС базирана платформа на забележителности и туристически обекти. Книги, статии и интернет ресурси. 42 загл. Бълг. ез. Юни 2023.
 1. Приложение на приказките за стимулиране на просоциално поведение при деца от предучилищна възраст. Книги и статии. 42 загл. Бълг. ез. Юли 2023.
 1. Възможности за развитие на винен и кулинарен туризъм в район „Долината на розите“, Казанлъшко. Книги, статии и интернет ресурси. 34 загл. Бълг. ез. Юли 2023.
 1. Развитие на речта при деца с алалия в предучилищна възраст чрез логоритмика. Книги и статии. 41 загл. Бълг. ез. Юли 2023.
 1. Емоционалната компетентност на социалния работник в домове за възрастни хора. Книги, статии и интернет ресурси. 29 загл. Бълг. ез. Август 2023.
 1. Дигитализация на културното наследствоприносът на д-р Емилия Милкова и Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, гр. Варна. Книги, статии и интернет ресурси. 74 загл. Бълг. ез. Август 2023.
 1. Тревожност и агресия при възрастните. Книги и статии. 45 загл. Бълг. ез. Август 2023.
 1. Приложение на машинното обучение и изкуствения интелект в музиката. Книги, статии и интернет ресурси. 45 загл. Бълг., рус. и англ. ез. Август 2023.
 1. Родът Сметанци (Симеон Войчевродов изследовател). Книги и статии. 12 загл. Бълг. ез. Септември 2023.
 1. Художниците Владимир Егер и Николай Ростовцев и църквите в Старозагорска област. Книги, статии и интернет ресурси. 16 загл. Бълг. и рус. ез. Октомври 2023.

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“