10 септември - 10 октомври - Изложба плакати „Буквите на България – азбука на Европа”

10 септември 2019 г. (вторник), 17:30 ч., фоайе първи етаж
Откриване на изложба плакати „Буквите на България – Азбука на Европа”, съвместно с Международното триенале на сценичния плакат, част от кампанията „Плакатът – уличното дете на изкуствата“, осъществявана с подкрепата на програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“.
Остава до 10 октомври.

„Буквите на България – Азбука на Европа“ e проект на Международното триенале на сценичния плакат, в която участват 30 художници от 20 страни (27 именити световни плакатисти + 3-ма български автори, единият от които дебютант). Състои се от 30 плаката, колкото са буквите на българската азбука. Всеки художник е автор на един плакат – буква, определена чрез жребий. Една от буквите – „Ь” – e създадена след конкурс между младите български художници и студенти, в който участват повече от 60 проекта на автори до 35-годишна възраст. Акцията е пръв опит за активиране на широк кръг изявени артисти от цял свят за създаване на цялостен съвременен художествен продукт, популяризиращ българската култура, използвайки една от нейните емблеми – буквите. Изложбата е показвана в много градове на България и във Франция, САЩ, Япония, Сърбия, Мексико, Чехия и други.

Изложбата ще бъде представена от членовете на организационния комитет на триеналето Парашкев Фереджанов и Петър Колев. П. Фереджанов е сред най-известните майстори на плаката у нас, автор е и на многобройни експозиционни пространствени решения за български палати в различни международни изложения, а Петър Колев е утвърден журналист.

Изложба Буквите на България

 

12 септември - Среща с Анжел Вагенщайн и филма „Триптих за духа”

12 септември 2019 г. (четвъртък), 18:00 ч., зала първи етаж
Среща с Анжел Вагенщайн, филмов режисьор и автор на книги. Представяне на неговия филм „Триптих за духа”.

13 - 14 септември - Благотворителен базар „Да помогнем на Женя Манева”

13 – 14 септември 2019 г. (петък – събота), ниша и фоайе първи етаж
Благотворителен базар „Да помогнем на Женя Манева”.
 

14 септември - Лекция на списание „9 месеца”

14 септември 2019 г. (събота), 10:00 ч., зала „Библиофония”
Лекция на списание „9 месеца” на тема „Захранване на кърмачето”. Основен лектор д-р Ваня Пеева, педиатър, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора.

25 септември - Регионална работна среща по краезнание

25 септември 2019 г. (сряда), 10:30 – 15:00 ч., зала първи етаж
Регионална работна среща „Регионална идентичност и многообразие. Обмен на добри практики за краеведски изследвания“ за представители на обществените библиотеки от област Стара Загора, Габрово, Кърджали и Хасково.

ПРОГРАМА

Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, зала първи етаж

09:30 – 10:30

Регистрация

10:30 – 10:45

Приветствия и откриване

Сесия І. Област Стара Загора
Модератор: Мима Атанасова

10:45 – 11:00

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора – партньор в краеведските проучвания в региона
Снежана Маринова, РБ „Захарий Княжески“, направление „Срещи и събития”

11:00 – 11:15

Кукерските празници и фестивали на маскарадните игри от Старозагорско като основа за развитие на фестивален туризъм (монография, реализирана по Проект „Изследване на културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия – предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие“, Фонд „Научни изследвания“, МОН)
доц. д-р Блага Стойкова, Тракийски университет, Стопански факултет, ръководител на катедра „Регионално развитие“

11:15 – 11:45

Историята на моя роден край
Мария Желева, НЧ „Пробуда – 1920“, с. Копринка, общ. Казанлък

11:45 – 12:00

Възможности за подкрепа дейността на читалищата и обществените библиотеки в сферата на регионалната идентичност и многообразие от областните информационни центрове чрез предоставяне на информация и партньорство. Представяне на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от  Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
Велизара Джакова, ОИЦ Стара Загора, експерт „Комуникация и информация“

12:00 – 12:15

Фондация НАБИС – в помощ на библиотеките: ръководство за създаване на онлайн каталог чрез предоставените от Google и Awesome-table възможности
Събина Анева, изпълнителен директор на НАБИС

12:15 – 13:00

От извора на змейовското минало към бъдещето (презентация, изложба, филм)
Емилия Петкова, НЧ „Пробуда – 1928”, с. Змейово, общ. Стара Загора
Златина Чорева, историк, етнолог при ИМ „Искра“ – Казанлък

13:00 – 14:00

Почивка за обяд

Сесия ІІ. Габрово, Кърджали, Хасково
Модератор: Снежана Маринова

14:00 – 14:15 

Добри практики на отдел „Краезнание” в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово
Ина Божкова, РБ „Априлов – Палаузов”, отдел „Краезнание”

14:15 – 14:30

Култови средища и фолклор на турците алиани – къзълбаши от Източните Родопи
Мухарем Алиосман, секретар при НЧ „Васил Левски – 1997“, с. Звиница, общ. Кърджали

14:30 – 14:45

Достъп и популяризиране на Краеведска дигитална колекция – Хасково
Боряна Николова, РБ „Христо Смирненски”, отдел  „Краезнание”
Надежда Сотирова, РБ „Христо Смирненски”, Справочно-библиографски отдел

14:45 – 15:00

Дискусия и закриване

СВЕТОВНИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ под егидата на ООН и ЕС:

2011 – 2020 г.
 • Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност.

2011 – 2020 г.

 • Международно десетилетие на биоразнообразието.

2014 – 2024 г.

 • Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.

2019 – 2028 г.

 • Десетилетие на Обединените нации на семейното фермерство.

 

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И ГОДИШНИНИ
ЯНУАРИ


01.01.
 • 130 г. от рождението на Николай Райнов (01.01.1889 – 02.05.1954), български писател, изкуствовед, художник, академик.

04.01.

 • 210 г. от рождението на Луи Брайл (04.01.1809 – 06.01.1852), френски педагог, създател на азбуката за незрящи, наречена „Брайлова азбука”.

11.01.

 • 75 г. от рождението на Татяна Янакиева (11.01.1944), български библиотековед, дългогодишен ръководител на Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика към СУ „Св. Климент Охридски”.

12.01.

 • 115 г. от рождението на Георги Караславов (12.01.1904 – 26.01.1980), български писател;
 • 90 г. от рождението на Коста Странджев (12.01.1929 – 11.11.1991), български белетрист и драматург.

16.01.

 • 80 г. от рождението на Биньо Иванов (16.01.1939 – 16.04.1998), български поет.

17.01.

 • 90 г. от смъртта на Теофано Попова (20.03.1856 – 17.01.1929), учителка, общественичка; една от създателките на благотворително дружество „Добрий самарянин”.

18.01.

 • 140 г. от рождението на Александър Балабанов (18.01.1879 – 30.11.1955), български литературен историк и критик, преводач, публицист.

19.01.

 • 140 г. от рождението на Симеон Радев (19.01.1879 – 15.02.1967), български историограф, публицист и литературен критик, дипломат;
 • 210 г. от рождението на Едгар Алън По (19.01.1809 – 07.10.1849), американски поет и писател, литературен критик.

25.01.

 • 145 г. от рождението на Съмърсет Моъм (25.01.1874 – 16.12.1965), английски писател и драматург.

31.01.

 • 165 г. от рождението на Стефан Стамболов (31.01.1854 – 06.07.1895), български политик и държавник, публицист, член на Българското книжовно дружество (БАН);
 • 165 г. от рождението на Михаил Маджаров (31.01.1854 – 23.01.1944), български политик и общественик, публицист, дипломат, член на Българското книжовно дружество (БАН).

ФЕВРУАРИ


февр.
 • 100 г. от смъртта на Анастасия Тошева (18.01.1837 – февр. 1919), българска учителка, общественичка.

01.02.

 • 185 г. от рождението на Кузман Шапкарев (01.01.1834 – 18.03.1909), български фолклорист, книжовник, учител, член на Българското книжовно дружество (БАН).

08.02.

 • 170 г. от рождението на Иван Евстратиев Гешов (08.02.1849 – 11.03.1924), български политически и държавен деец, икономист;
 • 85 г. от рождението на Лада Галина (истинско име: Ганка Славова Габровска-Каранфилова) (08.02.1934 – 31.03.2015), българска писателка.

09.02.

 • 180 г. от рождението на Илия Блъсков (09.02.1839 – 13.08.1913), български възрожденски писател, преводач, учител.

12.02.

 • 210 г. от рождението на Чарлз Дарвин (12.02.1809 – 19.04.1882), английски учен и естествоизпитател; основоположник на теорията за еволюцията и естествения отбор.

14.02.

 • 1150 г. от смъртта на Константин-Кирил Философ (ок. 826/827 – 14.02.869 г.), славянски първоучител, създател на славянската писменост.

15.02.

 • 455 г. от рождението на Галилео Галилей (15.02.1564 – 08.01.1642), италиански астроном, физик и механик; основоположник на научния метод за изучаване на света.

20.02.

 • 80 г. от рождението на Здравко Попов (20.02.1939), български писател сатирик.

22.02.

 • 120 г. от рождението на Дечко Узунов (22.02.1899 – 26.04.1986), български художник.

23.02.

 • 120 г. от рождението на Ерих Кестнер (23.02.1899 – 29.07.2074), немски писател, автор на романи за деца.

26.02.

 • 85 г. от рождението на Михаил Берберов (26.02.1934 – 07.08.1989), български поет и публицист

МАРТ


01.03.
 • 140 г. от рождението на Александър Стамболийски (01.03.1879 – 14.06.1923), български политик, идеолог и водач на БЗНС, министър-председател;
 • 90 г. от рождението на Георги Марков (01.03.1929 – 11.09.1978), български писател, театрален и филмов сценарист, дисидент.
 • 80 г. от рождението на Цветан Тодоров (01.03.1939 – 07.02.2017), френски семиотик, лингвист и литературовед от български произход.

03.03.

 • 120 г. от учредяването в Стара Загора на Благотворително дружество „Добрий самарянин” (03.03.1899). Дълги години председателка на дружеството е известната учителка и общественичка Теофано Попова.

04.03.

 • 135 г. от рождението на Александър Беляев (04.03.1884 – 06.01.1942), руски писател, автор на научно-фантастични произведения.

06.03.

 • 145 г. от рождението на Николай Бердяев (06.03.1874 – 24.03.1948), руски философ и публицист.

12.03.

 • 80 г. от рождението на Венцеслав Начев (12.03.1939 – 10.11.2010), български писател, автор на исторически романи.

14.03.

 • 140 г. от рождението на Алберт Айнщайн (14.03.1879 – 18.04.1955), немски физик теоретик, определян като баща на съвременната физика.

19.03.

 • 25 г. от учредяването в Стара Загора на Музикално общество „Борис Христов” с председател актьорът Нино Луканов.

20.03.

 • 210 г. от рождението на Николай Гогол (20.03.1809 – 21.02.1852), руски писател и комедиограф.
 • 25 г. от смъртта на Иван Попчев (30.10.1941 – 20.03.1994), живописец.

25.03.

 • 85 г. от рождението на Христо Фотев (25.03.1934 – 27.07.2002), български поет. 

26.03.

 • 80 г. рождението на Андрей Пантев (26.03.1939), български историк, член-академик на Световната академия „Платон“;
 • 60 г. от смъртта на Реймънд Чандлър (23.07.1888 – 26.03.1959), американски писател, автор на криминални романи и разкази;
 • 180 г. от смъртта на Юрий Венелин (22.04.1802 – 26.03.1839), руски историк и славист, положил началото на българската фолклористика и етнография.

28.03.

 • 90 г. от рождението на Вера Мутафчиева (28.03.1929 – 09.06.2009), български писател и историк, член на Българска академия на науките.

30.03.

 • 140 г. от рождението на Стефан Л. Костов (30.03.1879 – 27.09.1939), български драматург и етнограф.

АПРИЛ


03.04.
 • 140 г. от обявяването на София за столица (1879).

04.04.

 • 100 г. от рождението на Веселин Ханчев (04.04.1919 – 04.11.1966), български поет и преводач.

13.04.

 • 1205 г. от смъртта на хан Крум (неизв. – 13.04.814), български владетел; поставя началото на централизацията в управлението на българската държава.

16.04.

 • 140 г. от приемането на Търновската конституция на Княжество България (1879);
 • 175 г. от рождението на Анатол Франс (16.04.1844 – 12.10.1924), френски романист, поет и есеист, носител на Нобелова награда за литература (1921).

17.04.

 • 90 г. от рождението на Лиляна Стефанова (17.04.1929), българска писателка и поетеса.

21.04.

 • 35 г. от смъртта на Христо Проданов (24.02.1943 – 21.04.1984), български алпинист и първият българин, изкачил връх Еверест. 

22.04.

 • 295 г. от рождението на Имануел Кант (22.04.1724 – 12.02.1804), философ, основател на немската класическа философия.
 • 120 г. от рождението на Владимир Набоков (22.04.1899 – 02.07.1977), руски писател, поет.

23.04.

 • 455 г. от рождението на Уилям Шекспир (23.04.1564 – 23.03.1616), английски драматург и поет.

24.04.

 • 130 г. от рождението на Христина Морфова (24.04.1889 – 01.06.1936), българска оперна певица.

МАЙ


02.05.
 • 160 г. от рождението на Джером К. Джером (02.05.1859 – 14.06.1927), английски писател и драматург.

07.05.

 • 105 г. от рождението на Андрей Гуляшки (07.05.1914 – 03.07.1995), български писател.

09.05.

 • 95 г. от рождението на Булат Окуджава (09.05.1924 – 12.06.1997), руски поет, композитор и сценарист; един от основателите на руския жанр „авторска песен”.

11.05.

 • 115 г. от рождението на Салвадор Дали (11.05.1904 – 23.01.1989), испански живописец, график и скулптор.
 • 80 г. от рождението на Лиляна Михайлова (11.05.1939 – 18.04.2010), българска писателка и сценаристка.

14.05.

 • 110 г. от рождението на Йосиф Петров (14.05.1909 – 16.10.2004), български поет, учител, общественик.

15.05.

 • 100 г. от рождението на Александър Геров (15.05.1919 – 22.12.1997), български поет и белетрист.

18.05.

 • 105 г. от рождението на Борис Христов (18.05.1914 – 28.06.1993), български оперен изпълнител.

20.05.

 •  220 г. от рождението на Оноре дьо Балзак (20.05.1799 – 18.08.1850), френски писател.

22.05.

 • 160 г. от рождението на Артър Конан Дойл (22.05.1859 – 07.07.1930), английски писател, автор на криминални романи и разкази.

23.05.

 • 75 г. от рождението на Таньо Клисуров (23.05.1944), български поет; почетен гражданин на Стара Загора.

27.05.

 • 125 г. от рождението на Дашиъл Хамет (27.05.1884 – 10.01.1961), американски автор на детективски романи и разкази.

ЮНИ


04.06.
 • 75 г. от рождението на Неделчо Ганев (04.06.1944, с. Изворово, Чирпанско), български поет.

06.06.

 • 220 г. от рождението на Александър Сергеевич Пушкин (06.06.1799 – 10.02.1837), руски поет и писател, основоположник на руския реализъм в литературата;
 • 95 г. от рождението на Васил Акьов (06.06.2018 – 07.02.1989), български писател и сценарист.

12.06.

 • 115 г. от рождението на Атанас Далчев (12.06.1904 – 17.01.1978), български поет, преводач и есеист.

14.06.

 • 95 г. от смъртта на Иван Салабашев (07.01.1853 – 14.06.1924), математик, обществен и държавен деец; един от основателите на сп. Наука, член-основател и председател на Физико-математическото дружество в София, редовен член на БКД (БАН).

18.06.

 • 40 г. от смъртта на Никола Бонев (11.07.1898 – 18.06.1979), български учен, астроном.

19.06.

 • 100 г. от рождението на Богомил Райнов (19.06.1919 – 08.06.2007), български писател, теоретик на изкуството и критик.

22.06.

 • 55 г. от рождението на Дан Браун (22.06.1964), американски писател.

23.06.

 • 130 г. от рождението на Анна Ахматова (23.06.1889 – 05.03.1966), руска поетеса.

25.06.

 • 110 г. от рождението на Димитър Димов (25.06.1909 – 01.04.1966), български писател и драматург.

ЮЛИ


03.07.
 • 75 г. от рождението на Александър Томов (03.07.1944), български писател и сценарист.

11.07.

 • 155 г. от рождението на Петър Дънов (11.07.1864 – 27.12.1944), български теолог, основател на духовното общество „Бяло братство”.
 • 80 г. от рождението на Марко Семов (11.07.1939 – 18.01.2007), български писател, сценарист, есеист, народопсихолог.

14.07.

 • 80 г. от смъртта на Георги Бакалов (27.11.1873 – 14.07.1939), български публицист, литературен критик.

21.07.

 • 230 г. от рождението на Васил Априлов (21.07.1789 – 02.10.1847), български възрожденски просветен деец и книжовник;
 • 130 г. от рождението на Ърнест Хемингуей (21.07.1889 – 02.07.1961), американски писател; лауреат на Нобелова награда за литература (1954) за повестта „Старецът и морето”.

22.07.

 • 160 г. от рождението на Георги Абаджиев (22.07.1859 – 21.02.1940), генерал от пехотата, общественик.

24.07.

 • 165 г. от рождението на Константин Иречек (24.07.1854 – 10.01.1918), чешки историк, славист; автор на „История на българите”, първото обобщаващо изложение на българската история;
 • 60 г. от рождението на Здравка Евтимова (24.07.1959), българска писателка и преводачка.

28.07.

 • 75 г. от рождението на Донка Правдомирова (28.07.1944), български библиограф.

30.07.

 • 100 г. от рождението на Александър Вутимски (30.07.1919 – 23.09.1943), български поет.

АВГУСТ


01.08.
 • 200 г. от рождението на Херман Мелвил (01.08.1819 – 28.09.1891), американски писател, известен с романа си „Моби Дик”;
 • 105 г. от рождението на Иван Неделчев (01.08.1914 – 29.07.1990), краевед, определян като „старозагорецът на Стара Загора”.

04.08.

 • 160 г. от рождението на Кнут Хамсунг (04.08.1859 – 19.02.1952), норвежки писател, лауреат на Нобелова награда за литература (1920).

09.08.

 • 105 г. от рождението на Петър Бобев (09.08.1914 – 27.04.1997), български писател, автор на приключенски, научнофантастични и исторически разкази, повести, романи.

11.08.

 • 75 г. от рождението на Христо Калчев (11.08.1944 – 22.03.2006), български писател.

25.08.

 • 40 г. от смъртта на Димитър Гюдженов (26.01.1891 – 25.08.1979), български живописец.

СЕПТЕМВРИ


02.09.
 • 130 г. от смъртта на Захари Стоянов (1850 – 02.09.1889), български революционер, деец на националноосвободителното движение, общественик и държавник, писател и публицист.

03.09.

 • 45 г. от рождението на Мария Донева (03.09.1974), българска поетеса.

10.09.

 • 70 г. от рождението на Виктор Пасков (10.09.1949 – 16.04.2009), български писател.

13.09.

 • 120 г. от рождението на Владимир Русалиев (13.09.1899 – 14.06.1973), български поет и писател.

15.09.

 • 230 г. от рождението на Джеймс Фенимор Купър (15.09.1789 – 14.09.1851), американски писател, автор на приключенски романи;
 • 100 г. от рождението на Николай Хайтов (15.09.1919 – 30.06.2002), български писател, публицист, драматург.

19.09.

 • 130 г. от рождението на Чавдар Мутафов (19.09.1889 – 10.03.1954), български белетрист, художествен критик и есеист;
 • 115 г. от рождението на Любомир Пипков (19.09.1904 – 09.05.1974), български композитор, музикален педагог и обществен деец.

25.09.

 • 110 г. от смъртта на Георги Бенев (неизв.1843 – 25.09.1909), учител, революционер, народен представител в Областното събрание на Източна Румелия.

ОКТОМВРИ


01.10.
 • 125 г. от рождението на Мара Шопова (01.10.1894 – 20.03.1980), българска актриса.

03.10.

 • 70 г. от рождението на Димитър Никленов (03.10.1949), български писател и драматург.

08.10.

 • 155 г. от рождението на Бранислав Нушич (1864 – 19.01.1938), сръбски писател хуморист и комедиограф;
 • 130 г. от рождението на Христо Фетваджиев (08.10.1889 – 21.12.1977), български адвокат, кмет на Стара Загора.

15.10.

 • 205 г. от рождението на Михаил Лермонтов (15.10.1814 – 27.07.1841), руски поет и писател.

24.10.

 • 90 г. от рождението на Йордан Радичков (24.10.1929 – 21.01.2004), български писател и драматург.

28.10

 • 100 г. от рождението на Генчо Узунов (28.10.1919 – 01.02.2003), български писател хуморист.

30.10

 • 115 г. от рождението на Недю Александров (1904 – ??.2000), църковен деец, краевед, общественик.

НОЕМВРИ


03.11.
 • 75 г. от рождението на Надежда Захариева-Дамянова (03.11.1944), българска поетеса и писателка.

07.11.

 • 75 г. от смъртта на Кирил Христов (23.06.1875 – 07.11.1944), български поет, белетрист, драматург и преводач.

09.11.

 • 105 г. от рождението на Павел Вежинов (09.11.1914 – 21.12.1983), български писател и сценарист.

18.11.

 • 75 г. от смъртта на Райко Алексиев (07.03.1893 – 18.11.1944), български художник, карикатурист и журналист.

19.11.

 • 130 г. от рождението на Димитър Шишманов (19.11.1889 – 01.02.1945), български белетрист, журналист, публицист, държавен деец.

20.11.

 • 160 г. от рождението на Селма Лагерльоф (20.11.1858 – 16.03.1940), шведска писателка, авторка на романи и разкази; първата жена лауреат на Нобелова награда за литература (1909).

24.11.

 • 110 г. от рождението на Никола Вапцаров (24.11.1909 – 23.07.1942), български поет.

29.11.

 • 95 г . от смъртта на Джакомо Пучини (22.12.1858 – 29.11.1924), италиански оперен композитор.

30.11.

 • 145 г. от рождението на сър Уинстън Чърчил (30.11.1874 – 24.01.1965), британски политик и държавник.

ДЕКЕМВРИ


01.12.
 • 95 г. от рождението на Димитър Данаилов (01.12.1924 – 11.12.1992), български поет.

03.12.

 • 130 г. от рождението на Стоян Загорчинов (03.12.1889 – 31.01.1969), български писател;
 • 70 г. от смъртта на Елин Пелин (истинско име: Димитър Иванов Стоянов) (08.07.1877 – 03.12.1949), български писател, критически реалист.

04.12.

 • 95 г. от рождението на Любен Станев (04.12.2018 – 18.12.2009), български писател и сценарист.

06.12.

 • 175 г. от рождението на Капитан Петко Войвода (истинско име: Петко Киряков Калоянов) (06.12.1844 – 07.02.1900), български революционер;
 • 95 г. от рождението на Павел Матев (06.12.1924 – 04.02.2006), български поет.

24.12.

 • 130 г. от рождението на Христо Ясенов (24.12.1889 – май 1925), български поет.

16.12.

 • 60 г. от смъртта на Ботьо Савов (16.12.1881 – 11.03.1959), български писател

18.12.

 • 160 г . от рождението на Стефан Тошев (18.12.1859 – 27.10.1924), български офицер, генерал от пехотата, герой от Първата световна война.

27.12.

 • 85 г. от рождението на Рашко Стойков (27.12.1934 – 04.07.2014), български поет;
 • 80 г. от рождението на Иван Аяров (27.12.1939, с. Рупките, Чирпанско), поет, общественик и председател на Народно читалище „Климент Охридски“.

31.12.

 • 125 г. от рождението на Анна Каменова (истинско име: Анна Михайлова Стайнова) (31.12.1894 – 01.08.1982), българска белетристка.

През 2019 г. се навършват:

 

 • 1375 г. от рождението на кан Аспарух (Исперих) (ок. 644 – ок. 700), прабългарски владетел, основател на българската държава.

 

 • 1155 г. от рождението на Симеон І (864 – 927), български княз и цар, периодът на неговото царуване е наречен Златен век на българската култура.

 

 • 280 г. от рождението на Софроний Врачански (1739 – 1813), църковен деец, възрожденски писател, общественик, просветител, родоначалник на новобългарската литература.

 

 • 185 г. от рождението и 140 г. от смъртта на Любен Каравелов (ок.1834 – 21.01.1879), български писател, публицист, революционер.

 

 • 175 г. от рождението на Тодор Стоянович (1844 – 1894), лекар, народен представител.

 

 • 140 г. от рождението на Стефан Бояджиев (1879 – 1949), кмет на Стара Загора и народен представител.

 

 • 100 г. от рождението на Димитър Бухчев (1919 – 1993), производител и търговец.

 

Изработил: Петка Синкова
Справочно-библиографски отдел

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески