Регионална библиотека „Захарий Княжески“ отбелязва 65 години от създаването си

РБ Захарий Княжески65 години са много и малко за една институция като библиотека, като се знае, че библиотеките са се появили още в древността. За човешкия живот тази възраст се определя като зряла. За Регионална библиотека „Захарий Княжески”, най-голямата обществена библиотека в област Стара Загора, това е дълъг път на развитие и утвърждаване. Период, през който се увеличават многократно нейните фондове, разширява се вида на съхраняваните информационни носители, променят се нейните функции и отговорности, повишава се ролята ѝ в културния живот на града, региона и страната.

Мисията на библиотеката е да бъде посредник между информацията и нейните потребители и е свързана с ключовите за развитието на всяко общество елементи: грамотност, информация, образование, култура и гражданско участие.

Създадена през април 1954 г. с Решение на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – Стара Загора, през 1955 г. е отворена като Окръжна библиотека за читатели в сградата на бившето еврейско училище. Началото е поставено с 15 000 тома в три отдела – Книгозаемна, Читалня и Детски отдел, и 7 библиотекари. След административните промени, настъпили след 1989 г., се нарича Универсална научна библиотека, а от 2000 г. е със статут на Регионален културен институт.

Библиотека „Захарий Княжески” е сред първите в страната, която прилага новости в библиотечната теория и практика и обслужването на читателите – от „свободен достъп” до книгите (1962 г.), през автоматизация на библиотечните процеси (1994 г.) до интернет достъп до каталозите и картотеките на библиотеката.

През 1967 г. патрон на библиотеката става възрожденският народен будител Захарий Княжески. Мечтата му за откриване на публична библиотека остава неосъществена за него приживе, но със създадените училищни библиотеки Княжески записва името си сред основателите на библиотечното дело в България.

Днес, 65 години след създаването си, Регионалната библиотека разполага с фонд от 429 400 библиотечни документа от всички отрасли на знанието, организиран в традиционни и електронни каталози и картотеки. Ежегодно абонира около 200 периодични издания. Непрекъснато търси възможности за оптимално и ритмично обновяване на фонда си с цел повишаване качеството на обслужване на читателите и привличане на нови. Издирва, опазва и осигурява достъп до културното наследство и писмената памет на края. Организира колекция Редки и ценни издания и колекция Стара Загора и старозагорци в картички и снимки. Съхранява личните библиотеки на писателя Стоян Каролев, художника Димитър Караджов и общественика Недьо Александров. Поставено е началото на дигитализация на отделни колекции.

Екипът на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ включва 28 библиотекари, IT специалисти, административен и помощен персонал. В структурата ѝ са включени 12 обслужващи звена, като комплексният отдел Изкуство, Ресурсният център за учебна литература по немски език, Руският център и Тийн зоната са единствени по цели и предлагани услуги в региона. Предлаганите от библиотеката  ресурси и услуги подобряват качеството на живот на хората, като предоставя свободен достъп до информация, знание и идеи от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие. Ако търсената от читателя книга лисва във фонда на библиотеката, документът може да бъде доставена от друга библиотека в страната чрез услугата Междубиблиотечно заемане.

След неколкократна смяна на местоположението на различните отдели на библиотеката, през 2007 г. Регионалната библиотека е преместена в сградата бул. „Руски“ № 44 (бившия Партиен дом) на площ от 7300 кв.м. Местоположението ѝ в централната градска част, мултифункционалните ѝ зали и фоайета я правят духовно средище за старозагорци и предпочитан партньор на културни институции, учебни заведения, неправителствени организации и други. През 2018 г. са реализирани над 260 инициативи като обучения, семинари, конференции, срещи, представяния на книги и филми, концерти, изложби и фестивали, които са посетени от над 26 000 човека.

Регионалната библиотека осъществява координационна, квалификационна и експертно-консултантската дейност за над 180 библиотеки в областта. Поради което освен текущата и постоянна продължаващата квалификация на персонала, експерти от библиотеката участват в образователни инициативи като обучители и/или консултанти. 

Все повече са потребителите на предоставения от библиотеката достъп до собствени и чужди електронни бази данни и предлаганите електронни услуги: каталог на библиотечните документи, бюлетин Нови книги, справочна услуга Попитай библиотекаря, правно-информационна система Апис, образователен сайт Уча.се, електронна библиотечна система IPR BOOKS (на руски език) и др.

Чрез работата си по проекти и програми библиотеката се утвърждава като място за свободен и равен достъп до собствена и чужда информация. На разположение са 15 компютъра за потребители и достъп до интернет за образователни, социални и научни цели. Направени са първите стъпки за достъпна архитектурна среда. Благодарение на Посолството на САЩ в България и Фондация „Глобални библиотеки – България“ библиотеката разполага с 10 роботчета Финч, с които провежда семинари по програмиране за деца. През 2018 г. година в тях са участвали над 600 деца. Първите си срещи с информационните и комуникационните технологии правят в библиотеката и потребители на възраст  60+, за които има организирани курсове. В Стара Загора бяха  подготвени първите консултанти по библиотерапия в България.

Библиотеката има динамична интернет страница и създадени профили в социалните мрежи. Особено важно е сътрудничеството с другите културни, образователни и обществени институции в града и региона. Седмичен електронен бюлетин достига до всички желаещи да получават своевременна информация за предстоящите събития в библиотеката.

Регионалната библиотека разчита на дарения и дарители да подпомогнат обогатяването и развитието на библиотечния си фонд и библиотечното пространство, тъй като много от нейните ресурси са придобити чрез дарения. Библиотеката е отворена за дарения, които отговарят на текущите интереси на читателската аудитория, и допълват колекциите по отношение на вид на изданията, тематична насоченост и екземплярност. 

Днес Регионална библиотека „Захарий Княжески” е член на Българската библиотечно-информационна асоциация и на семейството на обществените библиотеки във Фондация „Глобални библиотеки – България“. Носител на наградата „Христо Г. Данов“ за 2016 г. в категорията „Библиотеки и библиотечно дело” за съществен принос в националната книжовна култура.

 

ДУХОВНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ


***
 • 180 г. от рождението на митрополит Методи Кусев (светско име Тодор Йовчев Кусев) (1838, Прилеп – 01.11.1922, Ст. Загора), възрожденски духовен и просветен деец; първи старозагорски митрополит (1894 – 1922); създател на парк "Аязмото" в Стара Загора.

***

 • 150 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (1868, Чирпан – 27.01.1937, Ст. Загора), учител, редактор, издател, книжар; баща на поета Гео Милев.

04.03.

 • 95 г. откакто  Светият Синод на БПЦ утвърждава Драговитийски епископ Павел за Старозагорски митрополит (1923). Митрополит Павел (светско име Петър Попконстантинов) (05.03.1882, Самоков – 04.10.1940, с. Хаджи Димитрово, Казанлъшко), един от най-високообразованите и начетени архиереи на Българската църква и блестящ администратор.

27.05

 • 185 г. от рождението на Тодор Шишков (1833, В. Търново – 15.06.1896, Варна), изтъкнат педагог, преводач, общественик и книжовник; един от инициаторите за създаване на Старозагорското читалище (1860).

16.07.

 • 20 г. от смъртта на Старозагорския митрополит Панкратий (Пенчо Николов Дончев) (14.12.1926, с. Зимница, Старозагорско – 1998, София), като епархийски архиерей полага грижи за развитието и благоустройството на Старозагорската епархия; независим депутат във Великото народно събрание (1990); почетен гражданин на Стара Загора (1995).

16.08.

 • 165 г. от рождението на Начо Атанасов Начов (1853, Ст. Загора – 15.03.1916, Ст. Загора), книжовник и културно-просветен деец, общественик; действителен член на БАН (1898).

ДЕЙЦИ НА НАУКАТА


07.01
 • 165 г. от рождението на Иван Петров Салабашев (1853, Ст. Загора – 14.06.1924, София), математик; обществен и държавен деец; един от основателите на сп. „Наука”, член-основател и председател на Физико-математическото дружество в София, редовен член на БКД (БАН).

19.03.

 • 110 г. от рождението на акад. Димитър Петров Димитров (1908, Ст. Загора – 08.10.1975, София), археолог, изкуствовед; академик; директор на Археологическия музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. Археология; почетен гражданин на Стара Загора.

28.03.

 • 135 г. от рождението на проф. Богдан Филов (1883, Ст. Загора – 02.02.1945), археолог, политик и държавник.

07.04

 • 150 г. от рождението на Димитър Илков (1868, Трявна – 15.02.1954, София), автор на „Принос към историята на град Стара Загора“ (1908) – първото цялостно историческо изследване на града.

11.07.

 • 120 г. от рождението на академик Никола Бонев (1898, Ст. Загора – 18.06.1979, София), учен астроном; основател и председател на Българското астрономическо дружество; почетен гражданин на Стара Загора.

ДЕЙЦИ НА ИЗКУСТВОТО И ЛИТЕРАТУРАТА

ХУДОЖНИЦИ


01.04.
 • 105 г. от рождението на Тодор Калпакчиев (1913, Ст. Загора – 10.09.1984), художник.

04.07.

 • 95 г. от рождението на Георги Славов (1923, Ст. Загора – 27.07.2006, София), художник живописец; носител на наградата "Стара Загора".

16.08.

 • 120 г. от рождението на Васил Тотев Даалов (1898, Ст. Загора – 1979), художник, работил в областта на пейзажа и натюрморта; участвал в изложби в Лондон и Хамбург.

17.09.

 •  110 г. от рождението на Петър Славов (1908, с. Трънково, Старозагорско – 1988, София), художник.

20.09.

 • 115 г. от рождението на Николай Сотиров Евров (1903, Ст. Загора – 24.12.1973, София), художник, един от майсторите на българския живописен портрет.

21.09.

 • 75 г. от рождението на Христо Николов Танев (1943), художник.

16.10.

 • 120 г. от рождението на Марио Жеков (1898, Ст. Загора  – 03.08.1955, София), художник маринист, портретист и декоратор.

08.11.

 • 140 г. от рождението на Васил Димов (1878, Ст. Загора – 10.11.1941), художник

МУЗИКАЛНИ ДЕЙЦИ, АКТЬОРИ


20.03.
 • 140 г. от рождението на Тодор Пъндев (1878, Ст. Загора – 22.04.1946, София), виден учител и музикален деец; автор на учебници по пеене и музикален сборник от 55 едногласни канони и двугласни училищни песни; основател и диригент на първия детски хор в Стара Загора „Родни звуци“.

06.04.

 • 80 г. от рождението на Васил Александров Михайлов (1938, Ст. Загора), актьор.

20.07.

 • 165 г. от рождението на Георги Байданов (1853, Ст. Загора – 30.11.1927, София), учител, един от първите български музикални и хорови деятели; автор на първия учебник по нотно пеене.

ПИСАТЕЛИ, ПОЕТИ, ПУБЛИЦИСТИ


25.01.
 • 75 г. от рождението на Йордан Цонев Атанасов (1943, Брауншвайг, Германия), поет, редактор на в. „Литературен глас”; председател на читалище „Даскал Петър Иванов“.

21.05.

 • 135 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст. Загора – 06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора.

27.10.

 • 95 г. от рождението на Христо Георгиев Кацаров (1923, с. Люляк, Старозагорско – 10.03.1994, Ст. Загора), поет, белетрист и драматург; почетен гражданин на Стара Загора.

27.11.

 • 145 г. от рождението на Георги Иванов Бакалов (1873, Ст. Загора – 14.07.1939, София), политически и обществен деец; писател, литературен критик, публицист, преводач и издател.

01.12.

 • 125 г. от рождението на Атанас Атанасов Илиев (1893, Ст. Загора – 09.02.1985, София), философ, есеист и публицист; син на учителя Атанас Илиев.

ПЪРВИ БРОЕВЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ


12.01.
 • 95 г. от излизането на първи брой на в. „Земеделска борба“. Орган на БЗНС в Старозагорска околия. Стара Загора, 1923. (Излиза в 8 бр.)

15.01.

 • 95 г. от излизането на първи брой на в. „Земезделско-скотовъден вестник“. Местен селскостопански вестник на агрономи при Земеделската камара в Стара Загора. Стара загора, 1923. (Излиза в 81 бр.)
 • 90 г. от излизането на първи брой на в. „Кооперативна пробуда“. Орган на кооперативния комитет в Стара Загора. Ред. Йонко Тасев. Стара Загора, 1928. (Излиза в 5 бр.)

февр.

 • 115 г. от излизането на първа книжка на сп. „Наука“. Месечно научнопопулярно списание за самообразование. Собственик и ред. Хр. Трифонов. Стара Загора, февр.1903.

01.02.

 • 135 г. от излизането на първи брой на в. „Земледелец“ - първият български селскостопански вестник след Освобождението на България. Ред. Димитър Наумов. Стара Загора, 1883. (Излиза в 81 бр.)

13.02.

 • 120 г. от излизането на първи брой на в. „Бъдъще”. Личен политически орган на редактора Иван Кутев, бивш член на БРСДП и основател на „Сиромашка партия”. Стара Загора, 1898. (Излиза в 36 бр.)

15.03.

 • 110 г. от излизането на първи брой на в. „Демократически вестник“. Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908.  (Излиза в 8 бр.)

май

 • 95 г. от излизането на първа книжка на сп. „Оранжева заря”. Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот [на сдружените земеделци]. Ред. к-т. Стара Загора, май 1923. (Излиза 1 бр.)

10.08.

 • 85 г. от излизането на първи брой на в. „Устрем“. Орган на Младежкия национален легион „Кольо Ганчев“. Стара Загора, 1933. (Излиза в 6 бр.)

09.12.

 • 95 г. от отпечатването на първи брой на в. „Музикален преглед”, орган на старозагорския клон на Съюза на професионалните музиканти в България (1923)

 

ДРУГИ БЕЛЕЖИТИ ДАТИ ПРЕЗ 2018 г.


14.02.
 • 45 г. от създаването на старозагорския смесен туристически хор „Средногорски звуци” (1973). Негов пръв диригент е Азниф Куюмджиян.

28.03.

 • 70 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948).

11.05.

 • 160 г. от първото тържествено честване на празника "Св. Св. Кирил и Методий" в Стара Загора (1858).

03.06.

 • 135 г. от откриването на Градска болница в Стара Загора с първи управител и главен лекар Тодор Стоянович (1883).
 • 30 г. откакто в Стара Загора за първи път е проведен Ден на кмета, посветен на проблемите, свързани със стоителството и благоустройството (1988).

19.07.

 • 60 г. от официалното откриване на бирената фабрика „Загорка” (1958).

03.12.

 • 45 г. от прерастването на декемврийските музикални дни във Фестивал на оперното и балетното изкуство в Стара Загора (1973).

***

 

 • 210 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община (1808).
 • 160 г. от първото по рода си статистическо описание на българска община във възрожденската ни книжнина – „Статистическо описание на казата Ески Загра” от  хаджи Господин Славов, издадено през 1858 г. в Цариград.
 • 110 г. от построяването на Железопътна гара Стара Загора (1908).

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.15 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.15 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески