10 септември - 10 октомври - Изложба плакати „Буквите на България – азбука на Европа”

10 септември 2019 г. (вторник), 17:30 ч., фоайе първи етаж
Откриване на изложба плакати „Буквите на България – Азбука на Европа”, съвместно с Международното триенале на сценичния плакат, част от кампанията „Плакатът – уличното дете на изкуствата“, осъществявана с подкрепата на програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“.
Остава до 10 октомври.

„Буквите на България – Азбука на Европа“ e проект на Международното триенале на сценичния плакат, в която участват 30 художници от 20 страни (27 именити световни плакатисти + 3-ма български автори, единият от които дебютант). Състои се от 30 плаката, колкото са буквите на българската азбука. Всеки художник е автор на един плакат – буква, определена чрез жребий. Една от буквите – „Ь” – e създадена след конкурс между младите български художници и студенти, в който участват повече от 60 проекта на автори до 35-годишна възраст. Акцията е пръв опит за активиране на широк кръг изявени артисти от цял свят за създаване на цялостен съвременен художествен продукт, популяризиращ българската култура, използвайки една от нейните емблеми – буквите. Изложбата е показвана в много градове на България и във Франция, САЩ, Япония, Сърбия, Мексико, Чехия и други.

Изложбата ще бъде представена от членовете на организационния комитет на триеналето Парашкев Фереджанов и Петър Колев. П. Фереджанов е сред най-известните майстори на плаката у нас, автор е и на многобройни експозиционни пространствени решения за български палати в различни международни изложения, а Петър Колев е утвърден журналист.

Изложба Буквите на България

 

12 септември - Среща с Анжел Вагенщайн и филма „Триптих за духа”

12 септември 2019 г. (четвъртък), 18:00 ч., зала първи етаж
Среща с Анжел Вагенщайн, филмов режисьор и автор на книги. Представяне на неговия филм „Триптих за духа”.

13 - 14 септември - Благотворителен базар „Да помогнем на Женя Манева”

13 – 14 септември 2019 г. (петък – събота), ниша и фоайе първи етаж
Благотворителен базар „Да помогнем на Женя Манева”.
 

14 септември - Лекция на списание „9 месеца”

14 септември 2019 г. (събота), 10:00 ч., зала „Библиофония”
Лекция на списание „9 месеца” на тема „Захранване на кърмачето”. Основен лектор д-р Ваня Пеева, педиатър, МБАЛ „Тракия“ – Стара Загора.

25 септември - Регионална работна среща по краезнание

25 септември 2019 г. (сряда), 10:30 – 15:00 ч., зала първи етаж
Регионална работна среща „Регионална идентичност и многообразие. Обмен на добри практики за краеведски изследвания“ за представители на обществените библиотеки от област Стара Загора, Габрово, Кърджали и Хасково.

ПРОГРАМА

Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, зала първи етаж

09:30 – 10:30

Регистрация

10:30 – 10:45

Приветствия и откриване

Сесия І. Област Стара Загора
Модератор: Мима Атанасова

10:45 – 11:00

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора – партньор в краеведските проучвания в региона
Снежана Маринова, РБ „Захарий Княжески“, направление „Срещи и събития”

11:00 – 11:15

Кукерските празници и фестивали на маскарадните игри от Старозагорско като основа за развитие на фестивален туризъм (монография, реализирана по Проект „Изследване на културно-историческото наследство на историко-географски регион Тракия – предпоставка за национална идентичност и социално-икономическо развитие“, Фонд „Научни изследвания“, МОН)
доц. д-р Блага Стойкова, Тракийски университет, Стопански факултет, ръководител на катедра „Регионално развитие“

11:15 – 11:45

Историята на моя роден край
Мария Желева, НЧ „Пробуда – 1920“, с. Копринка, общ. Казанлък

11:45 – 12:00

Възможности за подкрепа дейността на читалищата и обществените библиотеки в сферата на регионалната идентичност и многообразие от областните информационни центрове чрез предоставяне на информация и партньорство. Представяне на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от  Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
Велизара Джакова, ОИЦ Стара Загора, експерт „Комуникация и информация“

12:00 – 12:15

Фондация НАБИС – в помощ на библиотеките: ръководство за създаване на онлайн каталог чрез предоставените от Google и Awesome-table възможности
Събина Анева, изпълнителен директор на НАБИС

12:15 – 13:00

От извора на змейовското минало към бъдещето (презентация, изложба, филм)
Емилия Петкова, НЧ „Пробуда – 1928”, с. Змейово, общ. Стара Загора
Златина Чорева, историк, етнолог при ИМ „Искра“ – Казанлък

13:00 – 14:00

Почивка за обяд

Сесия ІІ. Габрово, Кърджали, Хасково
Модератор: Снежана Маринова

14:00 – 14:15 

Добри практики на отдел „Краезнание” в Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово
Ина Божкова, РБ „Априлов – Палаузов”, отдел „Краезнание”

14:15 – 14:30

Култови средища и фолклор на турците алиани – къзълбаши от Източните Родопи
Мухарем Алиосман, секретар при НЧ „Васил Левски – 1997“, с. Звиница, общ. Кърджали

14:30 – 14:45

Достъп и популяризиране на Краеведска дигитална колекция – Хасково
Боряна Николова, РБ „Христо Смирненски”, отдел  „Краезнание”
Надежда Сотирова, РБ „Христо Смирненски”, Справочно-библиографски отдел

14:45 – 15:00

Дискусия и закриване

ДУХОВНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ


***
 • 180 г. от рождението на митрополит Методи Кусев (светско име Тодор Йовчев Кусев) (1838, Прилеп – 01.11.1922, Ст. Загора), възрожденски духовен и просветен деец; първи старозагорски митрополит (1894 – 1922); създател на парк "Аязмото" в Стара Загора.

***

 • 150 г. от рождението на Мильо Георгиев Касабов (1868, Чирпан – 27.01.1937, Ст. Загора), учител, редактор, издател, книжар; баща на поета Гео Милев.

04.03.

 • 95 г. откакто  Светият Синод на БПЦ утвърждава Драговитийски епископ Павел за Старозагорски митрополит (1923). Митрополит Павел (светско име Петър Попконстантинов) (05.03.1882, Самоков – 04.10.1940, с. Хаджи Димитрово, Казанлъшко), един от най-високообразованите и начетени архиереи на Българската църква и блестящ администратор.

27.05

 • 185 г. от рождението на Тодор Шишков (1833, В. Търново – 15.06.1896, Варна), изтъкнат педагог, преводач, общественик и книжовник; един от инициаторите за създаване на Старозагорското читалище (1860).

16.07.

 • 20 г. от смъртта на Старозагорския митрополит Панкратий (Пенчо Николов Дончев) (14.12.1926, с. Зимница, Старозагорско – 1998, София), като епархийски архиерей полага грижи за развитието и благоустройството на Старозагорската епархия; независим депутат във Великото народно събрание (1990); почетен гражданин на Стара Загора (1995).

16.08.

 • 165 г. от рождението на Начо Атанасов Начов (1853, Ст. Загора – 15.03.1916, Ст. Загора), книжовник и културно-просветен деец, общественик; действителен член на БАН (1898).

ДЕЙЦИ НА НАУКАТА


07.01
 • 165 г. от рождението на Иван Петров Салабашев (1853, Ст. Загора – 14.06.1924, София), математик; обществен и държавен деец; един от основателите на сп. „Наука”, член-основател и председател на Физико-математическото дружество в София, редовен член на БКД (БАН).

19.03.

 • 110 г. от рождението на акад. Димитър Петров Димитров (1908, Ст. Загора – 08.10.1975, София), археолог, изкуствовед; академик; директор на Археологическия музей при БАН; основател и гл. редактор на сп. Археология; почетен гражданин на Стара Загора.

28.03.

 • 135 г. от рождението на проф. Богдан Филов (1883, Ст. Загора – 02.02.1945), археолог, политик и държавник.

07.04

 • 150 г. от рождението на Димитър Илков (1868, Трявна – 15.02.1954, София), автор на „Принос към историята на град Стара Загора“ (1908) – първото цялостно историческо изследване на града.

11.07.

 • 120 г. от рождението на академик Никола Бонев (1898, Ст. Загора – 18.06.1979, София), учен астроном; основател и председател на Българското астрономическо дружество; почетен гражданин на Стара Загора.

ДЕЙЦИ НА ИЗКУСТВОТО И ЛИТЕРАТУРАТА

ХУДОЖНИЦИ


01.04.
 • 105 г. от рождението на Тодор Калпакчиев (1913, Ст. Загора – 10.09.1984), художник.

04.07.

 • 95 г. от рождението на Георги Славов (1923, Ст. Загора – 27.07.2006, София), художник живописец; носител на наградата "Стара Загора".

16.08.

 • 120 г. от рождението на Васил Тотев Даалов (1898, Ст. Загора – 1979), художник, работил в областта на пейзажа и натюрморта; участвал в изложби в Лондон и Хамбург.

17.09.

 •  110 г. от рождението на Петър Славов (1908, с. Трънково, Старозагорско – 1988, София), художник.

20.09.

 • 115 г. от рождението на Николай Сотиров Евров (1903, Ст. Загора – 24.12.1973, София), художник, един от майсторите на българския живописен портрет.

21.09.

 • 75 г. от рождението на Христо Николов Танев (1943), художник.

16.10.

 • 120 г. от рождението на Марио Жеков (1898, Ст. Загора  – 03.08.1955, София), художник маринист, портретист и декоратор.

08.11.

 • 140 г. от рождението на Васил Димов (1878, Ст. Загора – 10.11.1941), художник

МУЗИКАЛНИ ДЕЙЦИ, АКТЬОРИ


20.03.
 • 140 г. от рождението на Тодор Пъндев (1878, Ст. Загора – 22.04.1946, София), виден учител и музикален деец; автор на учебници по пеене и музикален сборник от 55 едногласни канони и двугласни училищни песни; основател и диригент на първия детски хор в Стара Загора „Родни звуци“.

06.04.

 • 80 г. от рождението на Васил Александров Михайлов (1938, Ст. Загора), актьор.

20.07.

 • 165 г. от рождението на Георги Байданов (1853, Ст. Загора – 30.11.1927, София), учител, един от първите български музикални и хорови деятели; автор на първия учебник по нотно пеене.

ПИСАТЕЛИ, ПОЕТИ, ПУБЛИЦИСТИ


25.01.
 • 75 г. от рождението на Йордан Цонев Атанасов (1943, Брауншвайг, Германия), поет, редактор на в. „Литературен глас”; председател на читалище „Даскал Петър Иванов“.

21.05.

 • 135 г. от рождението на Борис Иванов Бакалов (1883, Ст. Загора – 06.07.1961, София), юрист, поет и преводач; адвокат и председател на Окръжния съд в Стара Загора.

27.10.

 • 95 г. от рождението на Христо Георгиев Кацаров (1923, с. Люляк, Старозагорско – 10.03.1994, Ст. Загора), поет, белетрист и драматург; почетен гражданин на Стара Загора.

27.11.

 • 145 г. от рождението на Георги Иванов Бакалов (1873, Ст. Загора – 14.07.1939, София), политически и обществен деец; писател, литературен критик, публицист, преводач и издател.

01.12.

 • 125 г. от рождението на Атанас Атанасов Илиев (1893, Ст. Загора – 09.02.1985, София), философ, есеист и публицист; син на учителя Атанас Илиев.

ПЪРВИ БРОЕВЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ


12.01.
 • 95 г. от излизането на първи брой на в. „Земеделска борба“. Орган на БЗНС в Старозагорска околия. Стара Загора, 1923. (Излиза в 8 бр.)

15.01.

 • 95 г. от излизането на първи брой на в. „Земезделско-скотовъден вестник“. Местен селскостопански вестник на агрономи при Земеделската камара в Стара Загора. Стара загора, 1923. (Излиза в 81 бр.)
 • 90 г. от излизането на първи брой на в. „Кооперативна пробуда“. Орган на кооперативния комитет в Стара Загора. Ред. Йонко Тасев. Стара Загора, 1928. (Излиза в 5 бр.)

февр.

 • 115 г. от излизането на първа книжка на сп. „Наука“. Месечно научнопопулярно списание за самообразование. Собственик и ред. Хр. Трифонов. Стара Загора, февр.1903.

01.02.

 • 135 г. от излизането на първи брой на в. „Земледелец“ - първият български селскостопански вестник след Освобождението на България. Ред. Димитър Наумов. Стара Загора, 1883. (Излиза в 81 бр.)

13.02.

 • 120 г. от излизането на първи брой на в. „Бъдъще”. Личен политически орган на редактора Иван Кутев, бивш член на БРСДП и основател на „Сиромашка партия”. Стара Загора, 1898. (Излиза в 36 бр.)

15.03.

 • 110 г. от излизането на първи брой на в. „Демократически вестник“. Орган на бюрото на Демократическата партия в Стара Загора. Ред. Еньо Разпопов. Стара Загора, 1908.  (Излиза в 8 бр.)

май

 • 95 г. от излизането на първа книжка на сп. „Оранжева заря”. Двумесечно списание за политика, литература, стопанство и съюзен живот [на сдружените земеделци]. Ред. к-т. Стара Загора, май 1923. (Излиза 1 бр.)

10.08.

 • 85 г. от излизането на първи брой на в. „Устрем“. Орган на Младежкия национален легион „Кольо Ганчев“. Стара Загора, 1933. (Излиза в 6 бр.)

09.12.

 • 95 г. от отпечатването на първи брой на в. „Музикален преглед”, орган на старозагорския клон на Съюза на професионалните музиканти в България (1923)

 

ДРУГИ БЕЛЕЖИТИ ДАТИ ПРЕЗ 2018 г.


14.02.
 • 45 г. от създаването на старозагорския смесен туристически хор „Средногорски звуци” (1973). Негов пръв диригент е Азниф Куюмджиян.

28.03.

 • 70 г. от създаването на Окръжната прокуратура в Стара Загора (1948).

11.05.

 • 160 г. от първото тържествено честване на празника "Св. Св. Кирил и Методий" в Стара Загора (1858).

03.06.

 • 135 г. от откриването на Градска болница в Стара Загора с първи управител и главен лекар Тодор Стоянович (1883).
 • 30 г. откакто в Стара Загора за първи път е проведен Ден на кмета, посветен на проблемите, свързани със стоителството и благоустройството (1988).

19.07.

 • 60 г. от официалното откриване на бирената фабрика „Загорка” (1958).

03.12.

 • 45 г. от прерастването на декемврийските музикални дни във Фестивал на оперното и балетното изкуство в Стара Загора (1973).

***

 

 • 210 г. от създаването на старозагорската църковно-религиозна община (1808).
 • 160 г. от първото по рода си статистическо описание на българска община във възрожденската ни книжнина – „Статистическо описание на казата Ески Загра” от  хаджи Господин Славов, издадено през 1858 г. в Цариград.
 • 110 г. от построяването на Железопътна гара Стара Загора (1908).

 

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески