Специализиран софтуер за обработка на сканирани изображения (i2S LIMB Processing) получи Регионална библиотека „Захарий Княжески“ от Община Стара Загора. През 2016 година Общината закупи букскенер формат A2+ (i2S CopiBook Cobalt HD) и така бе обособен Дигитален център в библиотеката. С новите придобивки се разшири процеса на дигитализация на библиотечните фондове. Допълни се списъкът с услуги за потребителите. Подобриха се възможностите за опазване на особено ценните и използвани библиотечни документи. При наличието на тази техника библиотеката има възможност да помага на други библиотеки в региона при дигитализация на техните колекции.

 Дигитален център

Дигитален център

 

 

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“