На 9 май 2024 г. ученици от 8 г клас ППМГ "Гео Милев" с класен ръководител Ю. Господинова посетиха Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Запознаха се с ресурсите и услугите предлагани от отделите Краезнание, Справочен, Заемна за възрастни и др.. Запознахаха се и с традиционния, и с електронния каталог. Научиха начините за търсене в тях. И сами издирваха информация по предварително зададени теми в електронния каталог на библиотеката. Добиха опит за работа със справочници, наръчници, енциклопеди, речници.
Придобиха нови знания и умения как ефективно да използват ресурсите на библиотеката. Повишиха своята информационна култура и обещаха да се върнат при нас.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“