От 15 до 17 май 2024 г. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ се проведе обучение на тема „УДК – методика на класифициране“ с лектор доц. д-р  Милена Миланова, ръководител на Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика”, Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Курсът е част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при ББИА. Целта на курса е библиотечните специалисти да се запознаят със структурата, методиката и начина на приложение на една от най-разпространените класификационни системи в света – Универсалната десетична класификация (УДК). В практиката на българските библиотеки УДК е възприета като основна класификационна система, което предполага нейното добро познаване и прилагане.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“