На 29 октомври 2015 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ ще се проведе заключителното събитие по проект „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск”. С цел информиране на обществеността и осигуряване на прозрачност Регионалната библиотека и нейните  партньори ще предоставят публична информация за реализирания проект.
На събитието са поканени представители на партньорите по проекта: Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Библиотека „Родина”, Фондация „Институт за съвременна психология” и СНЦ „Самаряни”, приемни семейства, представители на местните власти, журналисти.
Продължителността на проекта „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в риск” е от юли до октомври 2015 г. Размерът на безвъзмездното финансиране е 2000 лева.
Основната цел на проекта е създаване на екип от библиотекари в обществените библиотеки на Стара Загора, оказващи подкрепа за приемни родители, деца и семейства в риск с техники на библиотерапията. Библиотечните специалисти преминаха през обучение и работиха заедно с психолози по реални случаи.
Постигнатите конкретни резултати от реализирането на проекта са: успешно обучение на 10 библиотекари за консултанти по библиотерапия; създаване на първия в България наръчник по библиотерапия; стартиране на иновативна услуга, подкрепяща приемната грижа и привличане на нова категория потребители в библиотеките на Стара Загора.
Посланието на проектния екип е, че чрез четене на подходящи книги хората могат по-леко и бързо да разрешават собствените си проблеми.

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – център на местната общност” в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с Министерство на културата.

 

 

Весели мартенски празници!

Весели мартенски празници!

All Digital Week (Цифрова Седмица)
19 – 25 март 2018

All Digital 2018

Кино-литературeн фестивал
Синелибри в Стара Загора

12, 20 и 24 март 2018 г.

logo Cinelibri

Библиотека Захарий Княжески

042 648 131 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.15 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.15 ч. 

Детски отдел
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.15 ч.

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека Захарий Княжески
Имейл
Тема
Съобщение
Колко букви има думата Захарий