Проектът е насочен към обществените библиотеки от област Стара Загора за извършване на:
- координационна и експертно-консултантска дейност
- събиране и обработване на статистическа информация и поддържане на база данни за библиотеките от региона
- организиране на консултантски и обучителни дейности с цел осигуряване на знания и умения, необходими за професионална и личностна реализация на библиотекарите от областта.

Дейностите по проекта способстват и за събиране, съхраняване, организиране и популяризиране на краеведска информация. Създаване на компютърен терминал с достъп до информация за местното културно-историческо наследство „Стара Загора – регионална история и култура“ и представяне на пълнотекстова краеведска информация в свободна база данни за самостоятелно ползване от потребителите.

https://www.libsz.org/novini/1544-bibliotekata-priklyuchi-proekt-za-regionalna-deinost-i-organizirane-na-kraevedska-informatziya

https://www.stara-zagora.libsz.org/

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“