Тридневно обучение (11,12 и 13 юни 2019 г.) „Работа с изображения” стартира в Регионална библиотека „Захарий Княжески”.
Обучител: Дилян Бакалски.
Програмата включва запознаване с основни понятия и методи в работата с изображения: композиция на кадъра, тема, светлина, сюжет. Ще се провеждат практически занятия с фотоапарати и таблети по зададена тема и практическа работа с графична програма Photoshop online.
В обучението участват 9 библиотекари от регионалната и читалищните библиотеки от региона.
Обучението е първото от поредицата обучения по проект на Министерството на културата „Координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за организация на библиотечно-информационното обслужване в библиотеките от регион Стара Загора и дигитализация на местното културно наследство”.
Проектът е насочен към обществените библиотеки от област Стара Загора за извършване на методическа дейност. Способства за събиране и обработване на статистическа информация и поддържане на база данни за тях. Създава се Дигитална библиотека Стара Загора чрез придобиване на технологии и координиране събирането и организирането на краеведска информация в сводна електронна база данни и популяризирането ѝ чрез Европеана. Планираните дейности ще доведат до трансформация на краеведската дейност на библиотеките от региона в синхрон с развитието на новите технологии.
Целта на проекта е Разширяване на видовете услуги и подобряване качеството на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки на област Стара Загора чрез непрекъснато повишаване на професионалните компетенции на библиотечните специалисти, внедряване на нови технологии и създаване и поддържане на дигитална библиотека на региона.

 

1 – 5 юни 2024
Стара Загора

ЗЛАТАТА ЛИПА
Международен филмов фестивал
за ново европейски кино

Стара Загора – история и култура

Страница за Стара Загора

Думи за обичта, изведени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети

Проект Предпочитам да обичам!

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“