Националният форум „Библиотеките днес”, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“ се състоя на 24 ноември 2020 г. Събитието протече под надслов „Библиотеките: Умения за 21 век.“ Поради променените условия на работа, свързани с COVID пандемията, събитието протече онлайн с видео излъчване към мрежата от над 1000 библиотеки в страната чрез YouTube и Facebook каналите на ФГББ. Теми на форума: Библиотеките в пост COVID среда, Умения и услуги в библиотеките за 21. Век, Електронни и аудио книги в библиотеките – дискусия,

Регионалната библиотека – Стара Загора бе участник в панелните дискусии. „Библиотеките в изпълнение Целите за устойчиво развитие 2030 г., в контекста на Национална програма за развитие: България 2030“ бе темата по която говори Надежда Груева – директор на РБ „Захарий Княжески“. Цветана Иванова – координатор на Руски център в регионалната библиотека,  сподели опит в използването на платформи за онлайн обучения (предизвикателства и приложение) при провеждането на образователни курсове по руски език.  Форумът приключи с връчването на годишните награди на ФГББ.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“