Проект Дигитални умения за МСП в БългарияНа 29 ноември 2018 г. в Обучителния център на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в гр. Стара Загора ще се проведе кръгла маса на тема „Обществената библиотеката – център за дигитално включване на възрастни“.

По време на кръглата маса ще бъдат представени основните резултати от пилотния проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия в България“. Проектът се изпълнява от  Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии.

В рамките на проекта се осъществява обмен на иновативни практики между Латвия и България и адаптирането в нашата страна на иновативен образователен модел с основна цел подобряване на цифровите компетенции на служителите на малките и средните предприятия (МСП).

Сред главните цели на проекта са и изграждането на устойчиви транснационални партньорства между заинтересованите страни от Латвия и България, както и изграждането на партньорства между заинтересованите страни в България в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, за да се ускори развитието на регионалните библиотеки като центрове за цифрово приобщаване на гражданите.

В рамките на кръглата маса ще бъде представен и доклад с оценка на постигнатите резултати. Оценката има за цел да установи дали и в каква степен е постигната логическата връзка между планираните дейности за трансфериране на иновативни практики в обучението по дигитални умения и тяхното реално изпълнение. Докладът ще представи и приложимостта на иновативните елементи на новия образователен модел за придобиване на дигитални умения от заетите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

В кръглата маса ще вземат участие представители на партньорите по проекта от българска страна – Фондация „Глобални библиотеки – България“ и Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“, както и представители на заинтересованите страни – областни управи, общини, неправителствени организации, работодатели и образователни институции.

Повече за проекта:

Проектът „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“ се изпълнява от Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес“ и Латвийската асоциация за информационни и комуникационни технологии. Проектът се изпълнява и в тясно сътрудничество и с регионалните библиотеки в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора.

Проектът е финансиран по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 168 393,58 лв., от които европейското финансиране е 159 973,89 лева, а национално съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 8 419,69 лева.

Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца и ще приключи в края на декември 2018 г. Главната му цел е да оптимизира прилагането на концепцията за „устойчива заетост“ при управлението на МСП в различните сфери на икономиката в страната, посредством иновативен образователен модел за придобиване на цифрови компетентности, основан на равен достъп на заетите до гъвкави процеси за неформално учене, предоставян чрез широката мрежа на обществените библиотеки.

Програма на кръглата маса.

За повече информация:

Сайт на проекта
http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme 

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Спаска Тарандова
+359 892 219 360
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Регионална библиотека „Захарий Княжески“
Надежда Груева
+359 888 642151
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проект BG05M9OP001-4.001-0135-C01 „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“